Demoex

Demoex nya hemsida

För en tid sen träffades arbetsgruppen för Demoex hemsida. Till slut fick vi ihop en prioriterad lista över nödvändig och önskvärd funktionalitet som Demoex nya hemsida bör ha. För att få in så många idéer och förslag som möjligt så lägger vi upp listan här i demokratiforum. En del av punkterna kan vara oklara eller väldigt tekniska - fråga gärna i det fallet för vi vill att så många som möjligt får en chans att tycka till.

Grundprincipen för den nya hemsidan är att den ska vara lättillgänglig och lättnavigerad för alla. Det finns även tankar om att göra grundsystemet för den nya hemsidan så anpassningsbart som möjligt att Demoex kan erbjuda det till systerorganisationer och andra lokala Demoex världen över.

Vad beträffar den prioriterade listan nedan så ska man hålla i åtanke att allt kanske inte kan genomföras, men vi kan försöka se till att få med de viktigaste punkterna. Gå därför gärna igenom listan, fundera på om något känns viktigare än något annat eller om något saknas och kommentera!

Separera backend från frontend med ett API (JSON/XML) En rent konstruktionsmässig idé som öppnar upp möjligheten att lättare bygga in stöd för andra enheter än bara vanliga datorer, t.ex. smartphones och surfplattor.

Tillgänglighet Många sidor på Internet har dåligt stöd för t.ex. blinda. Det är inte acceptabelt för ett demokratisystem!

Debatter Ett debatt- och diskussionsforum är det Demoex lever på. Utan debatter och diskussioner finns ingen demokrati.

Tydlig tidsstämpling av inlägg

Omröstningar (låsta röster vid debattens slut) Omröstningar måste naturligtvis stödjas.

Procentuellt redovisa utfallet av en omröstning

Medlemshantering (registrera, godkänna, inaktivera etc)

Åtkomsträttigheter Även om det är demokratiskt så ska inte alla användare kunna göra allt.

Direktlänkning till material inklusive ankare till specifik kommentar i en debatt

Mailhantering (utskick till medlemmar, prenumeranter etc)

En blogg per användare

Lättare att återrapportera från nämnd - enkel att hitta Nu när Demoex är representerade i nämnder så behöver vi lyfta den delen och tydliggöra den.

Sökfunktion

Taggningsmöjligheter för frågor i kommunfullmäktige - sökbara termer såsom budget, fritid, utbildning

Kunna visa publik användarinformation En del information vill man som användare att alla ska kunna se, annan är reserverad för endast systemadministratörer.

Mediahantering (ljud, bild, dokument) Det finns mer än bara text att ta med i beräkningarna. Ibland säger en bild eller en film mer en tusen ord och då ska den nya hemsidan kunna hantera sådant.

Arkivering av debattrådar En vårstädning då och då skadar inte, speciellet inte om materialet finns kvar utan att stjäla fokus från mer aktuella ämnen.

Statistikmöjligheter Lögner, förbannande lögner och statistik. Men likväl användbart.

Inloggade aktiviteter körs över SSL (https) Nästa tekniska punkt på listan. På samma sätt som man vill ha en säker förbindelse när man gör bankärenden så vill man kunna verka demokratiskt över en säker förbindelse.

Dagens debattstruktur är bra (för/emot), men hur hantera långa trådar Här finns det utrymme för förbättring och förslag. Dagens struktur med för till vänster och emot till höger anser vi vara bra, men långa diskussionstrådar kan göra så att man tappar överblicken.

Integration sociala medier (Twitter, Facebook m.fl.) På dagens förstasida så syns Demoex aktiviteter på Facebook. Det här vill vi lyfta till nästa steg så att Demoex syns mer där folk “rör sig” på nätet.

Flerspråksstöd (I18N) Grundsystemet bör kunna lätt översättas till andra språk än svenska - speciellt om Demoex ska kunna erbjuda det till likasinnade i andra länder.

SMS-funktionalitet (insamling/utskick) Kan SMS användas för att öka delaktigheten och informera om Demoex aktiviteter?

/Lennart Fridén, för Demoex arbetsgrupp för nya hemsidan

Detta system som håller på att utvecklas, open source, verkar vara åt det hållet vi vill. Har inte tittat närmare på det utan postar detta så att vi vet om att det finns http://voteit.betahaus.net/

Om Demoex ska kunna erbjuda något till systerorganisationer eller om ett övergripande nationellt direktdemokrati-projekt /-parti ska ha en “total” hemsida där jag hittar min kommuns kandidater/debatter/fullmäktigeomröstningar, borde vi kanske först besluta. En nationell hemsida med länkar till olika närstående eller identiska kommunala partier blir ju mycket enklare att konstruera. Samtidigt får direktdemokratirörelsen ett språkrör på riksplanet, som i förlängningen kan bli ett viktigt massmedium, som mer liknar en tidskrifts nätupplaga!

Vad gäller den föreslagna listan, ser jag den som konstruktion av ett kommunalt aktivt partis hemsida.

Lösryckta tankar kring finansieringen:

  1. internetstiftelsen .SE har Internetfonden som man kan ansöka om medel från. Värt att kolla upp.
  2. Samverka med likasinnade i ett publikt öppet källkodsprojekt.

Något som jag ser som självklart är att det krävs mer än bara volontärarbete för att få till en ny hemsida (dålig beskrivning då det rör sig om mer än så). En mycket relevant fråga är hur stor investeringsviljan är. För egen del kan jag inte se Demoex lyfta utan ny infrastruktur på plats.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.