Demoex

Ideellt arbete är alltid ansvarsfullt

Ideellt arbete är alltid ansvarsfullt, Är det verkligen så i verkligheten?

Demoex har ibland fått kritik för att vi inte kan ta ansvar för vår politik. När våra medlemmar röstar fram ett resultat så är vi tvungna att representera det i fullmäktige oavsett om vi vill eller inte. Det vore tråkigt om de som röstar via nätet vore oansvariga egoister. Men det är de inte, då skulle de aldrig engagera sig ideellt.

Vad är moraliskt ansvar?
Ideellt arbete är alltid ansvarsfullt. Är vi säkra på att det alltid är så De som har betalt är varken ansvarslösa eller ansvarsfulla, de gör bara sitt jobb. ***Här har jag en avvikande åsikt jag har under min livserfarenhet (38 arbetsår erfarenhet), jag har träffat oerhört många som tar sitt arbete väldigt mycket som ett kall, och tar mycket illa vid sig när man påtalar att de inte är ansvarsfulla, vilket är bra vilket kompenserar för alla strebrar som kan gå över sin döda mor för att komma framåt, och stå först i korvkön ***

En individ som åker snålskjuts, Fripassagerare väcker gruppens irritation. Dessa personer är väldig ofta utfrysta, därför väljer de ofta att jobba stenhårt i sin karriär för att bli jeppe på berget då behöver man inte ta något som helst socialt ansvar inom gruppen Det omvända – att en individ hjälper gruppen utan att få någon belöning – rubbar den moraliska balansen åt andra hållet. Detta innebär att en sådan invid måste ha ett mycket startkt psyke för att inte ge upp som jag försökt beskriva under moraliskt ansvar

Rättvisans gudinna håller ofta en balansvåg i handen. Vi strävar efter rättvisa relationer så att ingen ska känna sig utnyttjad. När det inte går att skapa balans på annat sätt så börjar vi prata om ansvar. Hur? Vem definierar? att känna sig utnyttjad dessa är upp till den enskilde individen att avgöra

I detta ljus kan vi förstå varför professionella politiker så ofta får kritik och så sällan beröm: En avlönad individ kan inte vara ansvarsfull. Om han lyckas är det okej, men om han misslyckas med sitt arbete är han ansvarslös, såvida han inte avgår för att återställa balansen. Idealister är däremot alltid ansvarsfulla eftersom de gör ett obetalt arbete.

Hej Jerry,

Jag tänker mig att ansvar är ett förhållande mellan individ och grupp, men gruppen kan å sin sida vara ansvarslös i förhållande till samhället. Till exempel kan en idealist jobba för Al-Qaida och vara ansvarsfull i själva terrornätverket, medan Al-Qaida i sin tur är ansvarslöst mot samhället.

På de flesta arbetsplatser finns det personer som tar mer ansvar än vad de har betalt för, som gör mer än de behöver, jobbar över utan att begära ersättning etc. Då arbetar de ideellt på sitt jobb, tänker jag.

Bra att du tar upp denna nyckelfråga för Demoex till diskussion. Det är ansvarsfullt!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.