Demoex

Pers blogg

Redigera

Demokrati - mål eller medel?

Demokrati är en lyx kan man tycka. Många menar att om valet står mellan att kunna äta sig mätt eller att kunna rösta, så väger det sistnämnda lätt. Det måste man kanske instämma i. Å andra sidan medför demokrati i regel även mättade munnar, fred och ökat välstånd. Är det demokratins effekter, snarare än demokratin i sig, som vi vill ha?

Redigera

Politik och shopping

Johannes Åman skrev i DN härförleden att ”politikens problem handlar inte bara om hur mötena organiseras och när de äger rum. De bottnar också i att våra krav på självförverkligande har ökat. Som konsumenter kan vi välja bort det vi ogillar och få produkter som stämmer väl med våra personliga krav. Men politik är inte som shopping.”


This site is history. Direktdemokraterna is the future.