Demoex

Pers blogg

Redigera

Ser du upp till våra ledare?

Thomas Gür försvarar den representativa demokratin i SVD den 1 juli. Han ser inget problem i att vita, välbeställda män är överrepresenterade i politiken. Gür menar att vi väljer de representanter som vi tror att bäst kan ta hänsyn till våra övergripande intressen, inte för att de liknar oss eller ens tycker som vi.

Redigera

Översvämning av information

Kommunfullmäktiges möten är ofta korta. Ibland blir fullmäktige inställt pga för få ärenden. Men lagom till budgetmötet blir det alltid översvämning i informationsflödet. De viktigaste besluten sparas till ett enda tillfälle, det sista mötet för säsongen.

Redigera

Hög velicoped efterlyses

Hur visar man bäst vad Demoex sysslar med i politiken?

En höghjuling är en trevlig metafor. Stora hjulet kan symbolisera valet av politiker vart fjärde år. Lilla hjulet är isåfall våra direktdemokratiska omröstningar på nätet som kompletterar och balanserar demokratin.

Redigera

Inspiration från Popper

Den österrikiske filosofen Karl Popper är en av de stora inspiratörerna till Demoex. Popper är kanske mest känd för sitt kriterium på vetenskaplighet. Kravet är att en vetenskaplig teori ska vara falsifierbar, dvs möjlig att vederlägga genom empiriska experiment.

Redigera

Oligarkins järnlag

Oligarkins järnlag myntades av Robert Michels 1911 som förklaring till demokratins tillkortakommande. Lagen säger i korthet att alla demokratiska projekt kräver organisation och när organisationen växer så uppstår det en hierarki, vilket innebär att makten koncentreras till ett fåtal.

Redigera

Grupper smartare än individer

Grupper löser problem smartare än individer, står det i en notis i DN den 25 april. En amerikansk undersökning visar att grupper med tre eller fler personer är överlägsna den mest intelligenta enskilda individ när det gäller problemlösning.

Redigera

Valmyndigheten ger panik

För att ge mig rätten att beställa demoex valsedel via internet har det krävts en extra omröstning i demokratiforumet, ett styrelsemöte, ett antal telefonsamtal samt ett par brev. Nu är valsedeln framröstad och det är sista dagen för att beställa den.

Redigera

Det blåser åt rätt håll

En lokal opinionsundersökning visar att Demoex skulle få omkring 6 procent av rösterna i kommunalvalet om det vore val i april 2006. I valet 2002 fick Demoex bara 1,7 procent, så det är en kraftig ökning.

Redigera

Doktrinen om lika värde

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna liksom i den amerikanska självständighetsförklaringen finns doktrinen om alla människors lika värde, som är helt central för humanismen. Frågan är vad den grundar sig på?

Redigera

Regeringsformens första paragraf

All offentlig makt i Sverige utgår från folket - så storslagen och vacker är regeringsformens första paragraf! Tänk om den stämde med verkligheten också. Tyvärr är det bara sant var 1461:a dag. De 1460 dagarna mellan valen har folket i regel ingenting att säga till om.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.