Demoex

Jag betalar för TV-kanalen www.ertworld.gr och följer utvecklingen i Grekland. Man har enorma problem med skattefusken och har nu lagstiftat att alla konsumenter skall ha ett skattekort med vilket skall registreras allt man handlar. Många matkedjor här i Sverige har medlemskort. Mitt förslag är att skaffa ett sådant system och att förse alla demoex medlemmar med ett DEMOKORT. Därmed skall enklare många fler kunna delta i viktiga omröstningar. Detta skall utgöra exempel för alla partier att tillämpa internt dd.

www.uhonet.wordpress.com, UHO, UNITED HUMAN ORGANISATION, [EN LAG, ETT SPRÅK, ETT LAND!],

BilagaStorlek
01 STARVING.jpg68.14 kB
UHO.jpg44.78 kB
0 UNICEF 1.jpg18.61 kB
Save the earth PHOTO BART HOFFSTEIN.jpg14.97 kB

Ett par funderingar:

I vilken databas ska kortet/innehavaren vara registrerad?

Vem/vilka ska ha access till denna db?

Det grekiska skattekortet förhindrar väl inte momsfri svarthandel (och byte av tjänster)?

Partiers medlemsregister kombinerat med ett medlemskort är väl en rätt bra metod för ett partis DD!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.