Demoex

Är fattiga människor maktlösa? (En ideologisk förankring till motionsförslaget),

Per Norbäck skriver, citat: ”Är du påhittig? Då får du gärna bidra till demokratiutvecklingen. Kreativa personer stimulerar varandra. Den bästa respons en kreativ person kan få är inspiration till nya idéer. En god idé kommer sällan ensam….”

Jag inspirerades av detta inlägg för att komma med följande motion:

Förslag till motion till fullmäktige angående e-demokrati. 25 Februari 2007

Demox föreslår till fullmäktige att introducerea, till att börja med rådgivande, e-demokrati i Vallentuna kommun. Det finns många företag som levererar voteringssystem och support varav www.membro.se är ett. Man kan börja med att gallra lämpliga viktiga frågor två gånger om året, förslagvis en gång på våren före semestrarna och en gång på hösten i November/December före helgerna.

Är fattiga människor maktlösa? (En ideologisk förankring till motionsförslaget)

Vapenfrågan och facken tas här som skräckexempel för den representativa politikens elände både åt den högra och den vänstra sidan.

Organisationen Folk och försvar har ca 100 stora organisationer som medlemmar. Där finns bl. a. fackföreningar, svenska kyrkan, röda korset, ssu och ung vänster för att nämna några. Kolla själv: www.folkochforsvar.se klicka : —> Om folk och forsvar —> Medlemmar.

Om jag och alla wärldsmedborgare jag känner skulle bestämma, skulle aldrig vilja producera topmoderna vapen, exportera dessa och betala miljoner i mutor. Vad skulle du och dina vänner och bekannta vilja om ni fick bestämma? Hur kommer det sig att ingen medlem i f.o.f ställer upp och föreslår/kräver en demokratisk folkomröstning om vapenindustrins och vapenexportens vara eller icke vara?

Är Folkochforsvar en demokratisk organisation? Svar: Det är ett mördande vapen producerande och mördande vapen exporterande folk, med försvar som ursäkt!

I min uppfattning är fof nästan identiskt med dom nazi sverigedemokraterna.

Motsvarande viktiga frågor för folkomröstning finns det också på kommunnivå.

E-demokrati är en ytterst viktig fråga men tyvärr många har inte insett detta än. Frågan är: Vilken inställning tar vi när det gäller e-demokati? Idag finns det många firmor/organisationer som levererar voteringsprogram/voteringssystem och det har hunnit utvecklas många duktiga webmasters som kan administrera sådana system. Priset verkar inte vara enormt och medlemarna kommer säkert att bidra med en slant om dom skall få vara med och styra, fatta beslut och skall få delta i allt för att avskaffa den föråldrade representativdemokratiska personledningen och personkulten.

För en övergångsperiod (tills alla organisationer har hunnit bli e-demokratiska) kan administratörerna fungera utåt som gammaldags representanter fast i verkligheten skall medlemarna fatta alla beslut.

Alla potentater i hela världen skriker efter demokrati men det är representativ demokrati de vill ha och de försummar slendrian mässigt att klargöra detta. Dom ljuger klart i ansiktet på oss när dom skriver och säjer ”demokrati” när dom menar ”representativ demokrati”.

Informationsteknologin utvecklas med rasande fart och trycker ihop hela världen i en liten skärm. Engelskan har blivit defacto första språk, stater och statunioner slås närmare ihop för varje dag, klimatproblem tvingar alla att samarbeta, religioner försvagas och hamnar i backgrunden, nationer och kulturer sammansmälter och förändras, medborgarna avskyr representativ politik och partipolitiker. Ideologisk händer inget som kan ge livsglädje och hopp om ett bättre samhälle på någorlunda överskådlig tid.

E-demokrati verkar vara ett utmärkt instrument för att förbättra samhället på alla nivåer.

Det ekonomiska etablisemanget och den övriga privilegierade delen av medborgarna är tröga, glada och nöjer sig med det man ha.

Om inte studenter, lärare, redaktörer, författare, akademiker och liknande medborgare inte har insett än e-demokratins enorma betydelse och potential, wem skall stå på de moderna fredliga barikaderna?

E-demokrati kan praktiseras i varje familj, i varje litet eller stort företag, i varje organisation, i varje kommun, i varje stat, i varje statunion och för att ta FN-beslut.

Det är naturligt att etablisemanget är emot e-demokrati och kommer att göra allt för att bevara privilegierna med allt vad det innebär. Därför måste vi vara på vår vakt och inte låta oss luras. E-demokrati måste hållas i visa principer för att undvika dekradering. Härmed föreslår jag förjande principer.

A. Under inga omständigheter skall e-demokrati, i en förfinad fas, utgöra ett komplement till representativ demokrati som efter århundrade har visat sig oduglig och är dödförklarat.

B. Härmed föreslår jag att enbart e-lagen och e-demokratiska beslut skall styra och ingen ledare. Anställda administratörer(med klara befattningsbeskrivningar) skall tillämpa de skrivna e-beslut och e-lagar. Administratörerna skall ha samma rättigheter som alla medlemmar och skall kunna föreslå ärende till omröstning. Administratörer skall inte representera personer men de skrivna e-beslut och skall inte uttala sig för organisationen utåt officiellt (De skall hänvisa till skrivna tagna beslut och svar på viktiga frågor skall lämnas efter omröstning).

C. Det tredje viktiga ärende är rekruteringen av medlemmar. Man säjer att politikernas största ”fiende” är medborgarna, på så sett är politikerna mycket rädda för medborgarnas omdöme. Om vi vill engagera stora skaror av potentiella medborgare måste vi satsa på drastiska progressiva och hoppfula förbättringar. En sådan är deklarationen om viljan att ersätta den representativa demokratin med e-demokrati och förbannelsen av alla former av personkult. Vi måste se till att e-demokrati blir ett eget utbildningsämne från dagis upp till forskarutbildning. Både ideologisk teori och praktiska övningar borde ingå. Alla tidningar bör ha en egen kolumn om e-demokrati och alla TV-kanaler bör ha regelbundet återkommande program om e-demokrati.

E-demokraterna måste akta sig för att göra samma fel som politikerna. E-demokratiska organisationer behöver inga styrelser. Styrelser ofta säjer och skriver ”Vi” när dessa menar alla medlemmar. Observera att det är fel att skriva ”Vi” i valprogram och valmanifest när det är en liten skara ”ledare” eller någon politisk sekreterare som står bakom utan att konsultera alla medlemmar som dessvärre ledarna gör gällande med ordet ”Vi”.

Det är svårt att förstå varför en e-demokratisk organisation skall behöva styras av ledare som en kommersiell organisation gör. Det behövs inga ledare. Organisationen kan styras av anställda administratörer som arbetar strikt efter skrivna e-beslut som medemmarna har röstat fram. Administratörer skall inte föra medlemmarnas talan utåt utom om det som står skrivet och är beslutat gemensamt.

Det finns ett ordspråk som säjer ”Dela och regera” och som fastnar lätt i minnet för att det är så träffande, så sant och så viktigt.

Anledningen till att det representativ demokratiska systemet har kunnat existera så länge, trots att det inte har kunnat skapa rättvisa och jämlikhet, är just den politiska delningen i olika partier, olika länder, olika regioner, olika kommuner, olika språk, varierande lagar, olika religioner och liknande splitringar.

En fredlig revolution karakteriseras av den enande kraften. FN t. ex. är en organisation som enar och i princip uppskatas av alla. Ett annat exempel är IT-revolutionen. Kommunikationsprotokollen är för det mesta enhetliga så att alla kan lätt kommunicera och samarbeta med varandra över hella världen.

Om vi nu vill titta på kommunerna, landstingen, fackföreningarna, arbetsgivarna, partierna, regeringen, staten , kungariket, svenska kyrkan och militärmakten blir det klart att det beddar för osämja och elände.

Vi brukar se ner på lågutbildade, lågavlönade, sjuka, gamla, missbrukare, bostadslösa, arbetslösa, invandrare, asylsökande, zigenare och fatiga av alla slag. Vi glömmer så lätt eller vägrar att tänka på, att det är alla dessa människor som var fjärde år med sin valröst gör den ovannämnda politiska röran möjlig och att den dagen de vaknar upp har bokstavligen all makt i sin hand. Tyvärr är alla dessa stakars medborgare inte medvetna om den enorma makt de har. Däremot antar jag att fackföreningsledare, politiker och arbetsgivare är full medvetna om detta. Dessa ljuger idag och pratar och skriver om ”demokrati” när de menar representativ demokrati, samtidigt håller de, än så länge, tyst vad gäller e-demokrati.

Fackföreningarna har åtagit sig rollen att bl. a. hjälpa de anställda att försvara sina rättigheter. Jag har mycket svårt att förstå varför man förespråkar avtal istället för lagar. Lagar skulle försvara medlemmarnas rättigheter bättre än avtal. Om medlemmarna fick bestämma själva skulle de föredra lagar, speciellt om medlemmarna skulle upplysas att lagarna skulle stiftas av dessa själva och av alla medborgare gemensamt.

Fackföreningarnas personleda pyramidala konstruktion gör att fackföreningsledarna beslutar om att satsa pengar på facklig utbildning där nya fackföreningsrepresentanter kan lära sig bl. a. att förhandla och att skriva (besluta) avtal och liknande.

Man skulle i stället starta e-demokratiskolor för att upplysa medlemmarna om att de har all makt och hur de kan kanalisera denna makt för att skapa äkta rättvisa och äkta jämlikhet med hjälp av folkomröstade enhetliga arbeteslagar och övriga viktiga lagar.

”Dela och regera” ….det lever de privilegierade av idag. Vi måste bli eniga om vi vill skapa rättvisa och jämlikhet. Om bara någon eller några lägger ner sin valröst kan inte hända mycket men en gnista räcker ibland för att tända en stor ideologisk eld.

Fred Blomson, barfotaredaktör, wärldsmedborgare och e-demokratifilosof

E-mail to: fred.blomson@hotmail.com Tel: 0762 31 56 75

Läs mera: www.fredblomson.spaces.live.com


This site is history. Direktdemokraterna is the future.