Demoex

Var finns underlagen?

Demoex är en glimrande idé. Som dock inte tycks fungera om man tittar litet på siten. Ingen röstar, ingen tycks ta tag i de väsentliga ärendena. Vilket inte heller tycks vara möjligt. Vad ska man göra med en gallring om väsentliga frågor om det inte finns några underlag att ta ställning till? Det borde väl var möjligt att de 50 sidor underlag som finns läggs ut på siten när det handlar om försäljningen av centum etc.

Underlagen kommer först efter gallringen - när debatt och omröstning startar.
 
Det är nämligen inte så lätt att få tag i underlagen elektroniskt. Under hela denna mandatperiod har vi fått jaga kommunens tjänstemän för att be om e-dokument varje gång vi har behövt beslutsunderlag till en fråga.

Öppen information är förutsättningen för Demoex verksamhet. Trots att vi fick igenom en motion för två år sedan om höja standarden på den politiska informationen genom att publicera alla bilagor till kallelser och protokoll på kommunens hemsida, så har det inte skett. Man kan undra varför?

Redigera

Det är det är förbryllande att läsa att “ingen röstar”, när jag vet att jag har röstat i snart fyra år om jag inte legat på sjukhus. Det är få som röstar, och de som röstar kan inte lastas för att andra låter bli. Demoex = alla inbjudna, ingen tvungen att komma.

Redigera

This site is history. Direktdemokraterna is the future.