Demoex

Sophämtning

Tack Per för svaret! Hur som helst, har inte sett några som helst indikationer på att sophämtningstaxan regleras nedåt trots att entreprenören byter från 81 hämtställen till endast 2… Beträffande upphandlingen så har vi, som sagt, taskiga upphandlare då, eller så kör entreprenören en rövare med Arbetsmiljölagarna i ryggen. Jag har betalat för att få sophämtning vid tomgräns - förutsätter en rejäl taxesänkning om jag skall gå till anvisad hämtplats i stället.

Kopierar in min text som jag lade på Kommunens hemsida:

Jag och min familj bor i en samfällighet med 81 bostadsfastigheter. Nu är det beslutat att f.o.m. 2011-09-01 hämtas inte hushållssoporna vid tomtgräns utan vi ska ställa upp flera sopcontainrar i området. För vår del innebär detta en gångväg till containern på flera 100-tals meter. Låter väl inte så märkvärdigt men då vi är 5 personer i hushållet genereras rätt mycket sopor. När vi flyttade hit, 1994, hämtades soporna ur ett sopskåp monterat på förrådsboden, ca. 3 meter utanför dörren. Sedan skulle det bli rullbara plastkärl. Det hamnade nere på gångvägen, ca. 5 meter från dörren. Då backade hämtningsfordonet in ända fram till soptunnan. Sedan blev det för farligt - kan vi acceptera. Det faktum dock att samtliga 81 fastigheter är beviljade bygglov en gång i tiden, med sophämtning vid tomtgräns. Att sedan kommunen gör dåliga upphandlingar och att entreprenören räknat bort sig är en skandal när det åläggs kunderna att ordna dessa problem. Ragn-Sells hänvisar till Arbetsmiljölagar och kommunpolitikerna jamsar med. Det borde inte vara så svårt att entreprenören skaffar de verktyg (läs fordon) som entreprenaden kräver. När vi flyttade in körde den entreprenören med betydligt mindre fordon, som gott och väl hamnar innanför Arbetsmiljölagarnas gränser. Se bifogad länk och stoppa i halsen på upphandlare och Ragn-Sells. http://www.efab.se/produkter/sopbil.html

Detta är inte det enda tillfället, när utveckling som man kan tycka åt fel håll sker. Jag kan nämna att ett bostadsområde i Sörmland fanns det sopnedkast i all trappuppgångar i ett område med mellan 100 och 150 hyresgäster. Det första man gjorde var att stänga sopnedkasten i varje trappuppgång det var för jobbigt, farligt och tungt att släpa uppför trapporna från källarutrymmet (förståeligt). Det man gjorde var att bygga ett stort hus på en av gräsmattorna samtidigt införde man sopsortering som varje hyresgäst. Tvingande att göra oavsett om man kunde (handikapp). Dessa sopor skulle då förpassas till den stora stationen och läggas i respektive uppsamlare. Var du handikappad/rörelsehindrad blev det problem eftersom sopstationen var låst så man behövde nyckel för att ta sig in, satt man i rullstol så var det inte så enkelt att ta sig in, vissa i området var det en sträcka mellan 200-300 meter Summering; det finns de som har större problem än 100 meter.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.