Demoex

"Det behövs klara riktlinjer, det behövs ett Åsiktsverk!"

“Det finns ett växande behov av riktlinjer i den snåriga ord- och uttrycksdjungeln. Röstboskapen och skattebetalarna i Sverige, även kallat ”folket”, måste få vägledning så att vi inte trampar på språkliga ormar eller trasslar in oss i ordlianer. Vi behöver snarast ett Åsiktsverk i Sverige!”

http://meritwager.wordpress.com/2011/08/03/…


This site is history. Direktdemokraterna is the future.