Demoex

Demoex verksamhetsberättelse 2010

Statistik för år 2010

Under 2010 fick Demoex 36 nya medlemmar. Den 31 december 2010 hade Demoex 248 medlemmar. Av dessa har bara 79 medlemmar- knappt en tredjedel, varit inloggade under 2010.

Under 2010 behandlades 63 av kommunfullmäktiges ärenden i Demoex demokratiforum. Demoex röstade som majoriteten i 47 av dessa ärenden, ungefär 75 %.

Under 2010 lade Demoex femton motioner:

Betydelsefulla händelser under 2010
Årets stora händelse var valet den 17 september. Vanliga år har styrelsen hittills varit passiv, men under valåret ökar aktiviteten. Styrelsen började förbereda valkampanjen redan på årsmötet 2009. Då hade moderaterna värvat Demoex f.d. partigruppsledare Parisa Molagholi som betraktades som vårt ”starka kort”, och många trodde nog att Demoex skulle åka ur kommunfullmäktige.

För att inte våra erfarenheter som direktdemokratiskt parti skulle vara förgäves började nya partigruppsledaren Per Norbäck blogga på om Demoex på engelska i april. Bloggen A Failure or Success?, som handlade om de praktiska erfarenheterna av Demoex under åtta år, fick tusentals besök och inspirerade till uppkomsten av ett internationellt nätverk för elektroniskt direktdemokrati på initiativ av Paul Nollen från Belgien. Demoex är hittills det enda elektroniskt-direktdemokratiska parti (E2D) i världen som har tagit ett mandat, och dessutom enda direktdemokratiska parti som har suttit mer än en mandatperiod. Nya Demoex startade både i England och Brasilien. Stärkta av det internationella intresset beslöt vi att göra allt för att hålla oss kvar i fullmäktige ytterligare en mandatperiod.

För att kunna ställa upp i valet behövde vi en valsedel så vi ringde runt bland de aktiva medlemmarna och värvade 14 kandidater. Vi röstade om förslaget att lotta ordningen på valsedeln och en majoritet (77 %) tyckte att det var olämpligt. I maj rangordnades kandidaterna och de tre översta på listan blev Per Norbäck, Lennart Fridén och Karin Forsell.

Under sensommaren fick Vallentuna besök av demokratituristen Erdem Ovacik från Turkiet som hade läst bloggen ”A Failure…” och blivit intresserad av Demoex. Erdems företag arbetar med att försöka utnyttja de nya vetenskapliga rönen om kollektiv intelligens i politiken.

Därefter drog valkampanjen igång. Lennart Fridén anlitades som kampanjgeneral med ansvar för sociala medier. Lennart skapade Twitterkonto och en sida på Facebook som länkades till hemsidan. Målet var att hela valkampanjen skulle filmas, fotograferas och bloggas om på nätet. Vi ville skapa en lokal valkampanj som sjuder av aktivitet och kreativitet, så vi köpte glada färger, penslar och tolv stora plywoodskivor. Stort tack till Björn Holmström för hjälp med byggvarorna! Kampanjen bestod i att på torget måla skyltar som vi sedan satte upp runt vägarna i kommunen. Målandet blev en trevlig aktivitet som inbjöd till många trevliga möten. Tack Lennart H, Jenna, Jerry, Einar, Per-Ove, Kim, Fredrik och alla andra som deltog i målandet.

Den första valskylten som sattes upp var en uppmaning till alla partier att samarbeta. Den kom på plats vid Bällsta station dagen innan fullmäktiges möte 6 september. Mötet i Arkils tingstad blev dramatiskt. Till mötet hade Per lämnat en interpellation som uppmanade alla partier att samarbeta och göra Vallentuna till en föregångskommun inom e-demokrati. Fullmäktige vägrade dock att behandla interpellationen med en diffus hänvisning till kommunallagen. Ärendets hantering filmades och publicerades på MyNewsdesk under rubriken ”Video visar politiskt förtryck i Sverige”.

Demoex var med i två offentliga valdebatter, en i Åbybergskyrkan där Per representerade partiet och en debatt arrangerad av pensionärsorganisationerna i Vallentunasalen där Jerry Gabrielsson förde partiets talan. Till Åbybergskyrkan kom Mikael Nordfors, tidigare VD i företaget Vivarto som gjorde det första demokratiforumet som Demoex använde 2002. Mikael är nu aktiv i TilliT i Göteborg, ett annat direktdemokratiskt parti i landet. Förutom TilliT finns även Aktiv Demokrati. Vi beslutade oss för att samarbeta i sociala medier under valrörelsen och spelade in en film som lades upp på Youtube.

Från Facebook, Youtube eller Twitter är steget inte så långt till hemsidan. Erdem från Turkiet fick i uppdrag att göra reklam för Demoex genom att arrangera en idétävling på Facebook. ”Bästa idé vinner en Ipad” var slogan för tävlingen och ett tiotal bidrag deltog. Priset delades ut på torget i Vallentuna dagen innan valet. Vinnaren Rickard Reuterkloo fick drygt sextio röster och det vinnande förslaget, som hette ”Satsa på ungdomen”, lämnades in som motion till fullmäktige. Det var sannolikt första gången en pristävling anordnades för att ta fram medborgarförslag i Sverige.

För att nå ut i valrörelsen behövdes också traditionell marknadsföring. Vi tryckte upp ett blad som delades ut via brevlådan. Budskapet var att ”Demoex finns” - något som många vallentunabor ännu inte känner till. Vi var tydliga med att vi hittills har misslyckats med vårt mål att få alla partier att samarbeta. Sista torgmötet när alla valplakaten var målade bjöd Demoex på levande musik från vårt svarta partytält som föreningen nu förfogar över. Vi tog också fram höghjulingen från valet 2006 samt vår röda fana från 1 maj 2004 med texten ”Varje individ – varje fråga – en röst.”

På valvakan kunde vi konstatera att Sverige hade fått ett främlingsfientligt parti. I kommunen hängde vår fortsatta politiska existens på några tiotal röster. Resultatet från Vallentunas omräkningar dröjde. När valnatten var över så var vi fortfarande inte säkra på om vi hade fått förnyat mandat. Först ett par veckor senare efter att Länsstyrelsen kontrollräknat två gånger stod det klart att Demoex kunde fortsätta i politiken.

Efter valet bad ordförande om mandat att förhandla för Demoex räkning, vilket han också fick. Det var en ny strategi för Demoex som visade sig vara lyckosam. Genom att tillfälligt avstå från direktdemokratiskt inflytande kunde Demoex öka sitt direktdemokratiska inflytande. Tidigare har vi varit uteslutna från uppgörelser partier emellan och därför inte fått plats i någon nämnd, men nu ville miljöpartiet att vi skulle få vara med i oppositionens förhandlingar. I teknisk valsamverkan med Demoex kunde oppositionen få en plats extra i kommunstyrelsen. Platsen gick till socialdemokraterna och vi belönades med ersättarplatser i fyra nämnder. I valberedningsnämnden Per Norbäck, i Utbildningsnämnden Fredrik Nilsson, i Fritidsnämnden Karin Forsell och i Valnämnden Lennart Fridén.

Efter valet upprepade vi informationskampanjen från bloggen, fast på svenska denna gång. Vi behöll kontot på MyNewsdesk och från 17 november till 24 december publicerades ”Demoex adventskalender” till filosofer och statsvetare i landet samt som pressrelease. Genomslaget i Sverige blev ännu större än utomlands.

Under hösten uppdaterades stadgarna som nu är föremål för omröstning. Tack Jerry Gabrielsson, Karin Forsell m.fl. som bidrog med synpunkter för att göra dem tydligare och lättare att läsa. Ett extra årsmöte hölls den 29 december 2010 då ändringsförslaget godkändes. Om det godkänns även på detta möte så träder nya stadgarna i kraft.

Under aktuella diskussionsämnen har det kommit in läkemedelsreklam!

Verksamhetsberättelsen kan bli bättre! Om du förslag på förbättringar, skriv dem här så kan vi tillsammans förbättra dokumentet.

I stadgarnas § 2 står “Sträva efter att vara ett neutralt media”. Jag utgår från att vi alla håller ögonen öppna för brott mot detta, men hur upprätthålla regeln och beivra brott? Detta är inte en invändning mot stadgarna i sig,

Med risk att verka petimetrisk, kan jag tveka lite inför jämförelsen med Odysseus. Han unnade sig själv (och missunnade de övriga) en stunds njutning, som sedan var ett minne blott. För demoex del fick vi alla se oss representerade i fyra nämnder!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.