Demoex

Praktisk övning i yttrandefrihet

Läs först detta: Yttrandefrihet är idioters rätt att ha fel

Se det tillämpas i praktiken: http://www.youtube.com/watch?v=AWPwgjhENXI

Vem/vilka som är idiot/idioter i detta fall lämnas som övning till läsaren att avgöra.

Ordet idiot har en koppling till bristande kunskap. När Christian Gergils skriver “ibland har idioterna rätt” så har han faktiskt fel.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.