Demoex

Internetcensur i Europa

“EU:s ministerråd diskuterar att bygga en digital järnridå runt Europa. Tanken är att man skall svartlista icke-europeiska webbplatser som har ”olagligt innehåll”. Internetleverantörerna kommer då att förbjudas att vidareförmedla innehåll från dessa sidor till sina kunder i EU.”

http://dagensarena.se/debatt/christian-engs…


This site is history. Direktdemokraterna is the future.