Demoex

Nationell spridning av Demoex-strukturen.

Kommunerna har blivit en slags administratörer av regeringsbeslut och beslut i EU-parlamentet. Det kommunala handlingsutrymmet har på så sätt blivit allt mindre.

Iinnehållet av demokratiskt beteende har också blivit allt mindre. Om man nu med demokrati menar inflytande av folkflertalet. Det demokatiska underskottet har ökat betydligt. De politiska Partierna har försökt lösa problemet genom att pumpa in allt mer pengar till sin egen särverksamahet. Över en miljard årligen till sina egna interna verksamheter. (ej inräknat kostnader för kommunalråd, riksdagsledamöter etc). Detta till en del vars andel av befolkningen raskt närmar sig 2%-strecket. Vanligt är också att kommunala partier skickar vidare pengar till sina region- och riks-organisationer. Något som strider mot kommunallagen.

Åtskilliga av de kommunala verksamheter är områden som bättre lämpar sig för Staten att handhava. Skola, sjukvård och polis (21 regionala myndigheter) tex. Dessa verksamheter kan inte vara beroende av en enskild kommuns ekonomiska situation vid ett visst tillfälle. Eller en regions situation.

Jag menar att de nuvarande politiska partierna i stort sett saknar berättigande.

Bättre vore en enhetlig struktur typ Demoex. Jag tror också att det är av yttersta vikt att sprida denna form vidare både nationellt och internationellt.

Människor måste återta ansvaret för sin egen närmiljö och i förlängningen också för större områden. På så sätt är det möjligt att demokratin fortlever och utvecklas. Alternativet är en utveckling av ett politikerfrälse som bara blir mer och mer korrumperat genom lagstiftning som gynnnar de själva och deras anförvänter med vänner.

2010-11-21 DEMOEX, FÖRSLAG OM UTVECKLING Hej Anders Nordin! Dina idéer är guld värda. Tänk om alla kunde tänka som du…! Jag håller med dig. Det handlar om självklara påståenden som med tiden kommer oundvikligt att accepteras av alla. Jag är optimistisk och tror att det är bara en tidsfråga för direktdemokratin och nomokratin (the rule of e-law) som är målet, att etableras överallt. Jag är medlem i WDDM, http://world-wide-democracy.net, och är fascinerad av denna sida. Jag har haft länge kontakt med initiativtagarna där och kan rekommendera denna sida som säker. Jag anser att demoex kan ta många finesser därifrån som exempel. En sak jag gillar är att man direkt och lätt kan komma åt en förteckning med alla medlemmar och kan komma åt medlemmarnas egna avdelningar. Sedan alla funktioner verkar vara lätt åtkomliga, överskådliga och mycket användarvänliga. Sedan är jag medlem i http://pro.se som är mycket användarvänlig anpassad för pensionärer. Tyvärr denna sida har inte många dd-funktioner än och jag försöker att sprida kunskap och att ta demoex som god exempel. Mina webbsidor: http://nomocratia.blogspot.com, på svenska http://unitedhumans.wordpress.com, på engelska fred.blomson@hotmail.com


This site is history. Direktdemokraterna is the future.