Demoex

Bakgrund till inläggen

Demoex hade gäster från Sollentuna och Österåker på studiebesök i samband med fullmäktigemötet den 3 mars. Mer om detta här. Besökarna är liksom vi intressrade av demokratiutveckling.

Mejldiskussionen efter mötet har handlat om möjligheten att etablera Demoex koncept utanför Vallentuna. Vi enades om att bredda diskussionen för att kunna ta in andras synpunkter. Diskussionen flyttades därefter till detta forum.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.