Demoex

Uppföljning av studiebesöket 3/3

Hej vänner,

Ska vi så ett frö till en direktdemokratisk folkrörelse? I Demoex finns nog flera som är intresserade av konceptets fortsatta utbredning. Jag tror förvisso att man måste ha ett långsiktigt perspektiv, men det kanske inte skadar att börja tänka litet strategiskt. Vad tror ni?

Vad, lite mer konkret, är det du tänker dig för frö?

Det finns två olika sätt att förändra det politiska systemet - revision eller revolution. För att inte rasera de delar av demokratin som fungerar bör revisionsvägen användas.

Det måste vara bättre att ha representanter med målet att förändra demokratin än karriärpolitiker som tror att representativ demokrati innebär stora representationskonton.

Den kommunala politiken fungerar till stor del endast som språngbräda för vidare uppgifter inom partierna. De som eventuellt inte kvalificerar sig att gå vidare uppåt kan alltid försöka bita sig fast fram till pensionen (ibland även efteråt).

Paradexemplet på en karriärpolitiker är Per Nuder som aldrig valdes in till kommunalfullmäktige i Österåker av väljarkåren men trots detta placerades där av PARTIET och fick sitta två perioder ändå. Han är inte ensam!

Det som jag se som mest meningsfult med en Direktare Demokrati är att det slår undan benen för dessa karriärister. Det har ju ingen betydelse (nästan) vem som sitter i fullmäktige om personen endast är hyfsat skriv och läskunnig samt inte alltför blyg.

På sikt kommer fullmäktige i pleniform kunna ersättas med en ständig debatt dygnet runt året om men omröstningar vid bestämda tillfällen. Detta innebär en sammansmältning mellan flera samhälleliga funktioner. Den tredje statsmakten media kommer även den att få en ny roll. Från sportkommentator till spelare alltså.

Förutsättningen för en förvandling är antagligen att den sker mer gradvis än som fullständig metamorfos (inga larv eller puppstadier alltså). ROM byggdes ju inte heller på en enda dag.

Men för att starta detta måste man våga - och inte endast sitta på sin kammare och oroa sig för vad som händer om man misslyckas - då kommer man garanterat inte att lyckas. Detta kan naturligtvis inte göras utan hjälp.

Under mitt engagemang inom junilistan kom jag i kontakt med ett antal människor runt om i landet som har en del likande idéer och strävar efter djupare demokrati. En del av dessa kan antagligen entusiasmeras för dessa idéer.

Jag tycker vi ska sätta oss ned och diskutera möjliga vägar att förvandla folkmassan till den resurs den egentligen är. Det kommer krävas blod svett och tårar men mitt mål är att upprätta äkta demokrati, DD och friställa så många karriärpolitiker som möjligt.

/Rickard Ledin


This site is history. Direktdemokraterna is the future.