Demoex

DEN KOLLEKTIVA INTELLIGENSEN

CITAT: ”Hur kan ni ge er in i politiken när ni inte har någon egen politik? Vi har en politik i varje fråga vi röstar om, men den är sällan entydig. Varje medlem har sin egen uppfattning och vi representerar deras uppfattningar statistiskt. Att medlemmarna tycker olika är bara positivt, det leder till nyanserade debatter som höjer den kollektiva intelligensen.”

Jag har synpunkter på ovanstående formulering som jag läste under “Så fungerar det”!. Jag undrar om vi alla är överens att demokratins och politikens viktigaste ”uppgift” är att fatta viktiga beslut och att stifta lagar! I fall vi tycker olika om det och om liknande fundamentala frågor, vi skulle försöka samsas. Vad gäller Direktdemokraternas politik, det vore bra att leta fram de samhällsfrågor vi alla tycker lika och dessa frågor kunde sedan bli Direktdemokraternas egen politik! Som exempel vill jag nämna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det kan vara positivt att tycka olika på sakfrågor och höjer den kollektiva intelligensen men visa frågor och framförallt lagar är av den karaktären att vi alla måste vara maximalt överens. Ett annat exempel är kärnkraft och kärnvapen. I ett sådant fall kan man antingen vara emot eller för! Det finns en rad sådana frågor som borde förena alla människor med hjälp av lagar istället för partierna som splittrar medborgarna genom att tycka olika vilket inte är positiv. Det är bättre att hitta de frågor som vi samtycker, istället för att inte ha någon egen politik als!

Vitsen med direktdemokrati är att varje fråga är medlemmarnas val; t ex bifall resp ej bifall till kommunstyrelsens förslag.
I Vallentuna kan vi medlemmar framföra förslag och/eller motioner beträffande vilken intressant fråga som helst. Därefter röstar vi om den. Politikens viktigaste uppgift för oss kan tyvärr inte vara att hävda en viss ideologisk princip. Våra medlemmar är välkomna att framföra socialistiska, liberala, konservativa eller ‘gröna’ idéer.
Om vi ska ta ‘stora’ frågor som FN:s mänskliga rättigheter, kärnkraft, kärnvapen, EU, €uro, dödsstraff eller värnplikt har de ingen relevant kommunal beslutsnivå (Kommunfullmäktige).
Om vi får fler kommunala avdelningar, kan vi möjligen rösta gemensamt om principfrågor som införande av medborgarförslag eller andra former av direktdemokrati - trots de övriga partiernas motstånd.
För Vallentunas del kan vi väcka frågan om en idrottshall. Vi är ändå näst sämst i länet på hallar.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.