Demoex

Årsmöte 2011

Årsmötet sker skriftligt i detta forum mellan 9 juni-18 juli. Det växer fram successivt och besluten fattas genom omröstning.
 ÄmneSvarSkapadSenaste svarsorteringsikon
Ny styrelse för 201164 år 50 veckor sedan
av Anonym
4 år 42 veckor sedan
av Fred Blomson
Sommarfest ?24 år 50 veckor sedan
av Anonym
4 år 42 veckor sedan
av Lennart Hedman
Demoex årsredovisning 201035 år 1 vecka sedan
av Anonym
4 år 44 veckor sedan
av Per Norbäck
Demoex revisionsberättelse 201014 år 45 veckor sedan
av Anonym
4 år 44 veckor sedan
av Per Norbäck
Motion: Belöna aktiva medlemmar04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Motion: Satsa på att förbättra hemsidan04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Motion: Kritisk granskning av kommunen04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Motion: Anta en marknadsföringsplan04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Motion: Bestäm en verksamhetsplan 2011-201204 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Motion: Skapa en enhetlig organisation04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Ändring av stadgarna04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Ordförande för 201104 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Ska styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010?04 år 50 veckor sedan
av Anonym
inte tillgänglig
Demoex verksamhetsberättelse 201055 år 1 vecka sedan
av Anonym
5 år 3 dagar sedan
av Per Norbäck

This site is history. Direktdemokraterna is the future.