Demoex

Pers blogg

Redigera

Den lilla världens försvar

Barbro Hedvall (DN) ifrågasätter värdet av småskalighet i artikeln Eviga sanningar den 31/3. Hennes tes verkar vara att det är egenintresset som gör att vissa personer vurmar för det ”lokalindustriella komplexet”. Jag har en annan syn på saken.

Arthur Schopenhauer menade i Die Welt als Wille und Vorstellung (1818) att världen är ond. Behoven är alltid större än möjligheten till behovstillfredsställelse, resonerade han. Efter honom kom globaliseringen och världen blev en bättre plats att leva på. Nu har (nästan) alla råd att köpa den senaste musiken, goda hamburgare och snygga jeans. Sociala behov är inte lika lätta att tillfredsställa. Mot känslor av ensamhet och meningslöshet biter inte konsumtion. Det krävs andra människor för att fylla våra liv med mening och betydelse.

Hannah Arendt framhöll i The Human Condition (1958) vikten av offentlig politisk debatt. Genom den uppstår en gemensam värld -en gemensam arena där medborgarna kan vinna ära och respekt. Men Schopenhauers problematik gäller ännu för offentligheten. Rummet är alltför trångt. Bloggosfären har vidgat utrymmet, men den lokala kulturen har alltjämt en funktion att fylla. Alla som är aktiva i lokalsamhället - politiker, präster, entreprenörer, tjänstemän, idrottsledare, lokalpressen - gör den lilla världen meningsfull med sitt engagemang. Småskaligheten behöver försvaras så att lokalkulturen inte drunknar i hyperkapitalism.

Det finns ingen konflikt mellan lokal och statlig politik. Lokala frågor bör avgöras lokalt och globala bör avgöras globalt. Vi kan vara medborgare på flera olika nivåer, både i EU, Sverige och kommunen utan att hamna i konflikt med oss själva. Detta är inga eviga sanningar men väl min subjektiva uppfattning.

Redigera

Kreativitet smittar

Är du påhittig? Då får du gärna bidra till demokratiutvecklingen. Kreativa personer stimulerar varandra. Den bästa respons en kreativ person kan få är inspiration till nya idéer.

Redigera

En ny situation i politiken

Nya kommunfullmäktige har under ett par dagar fått utbildning och aktuell information på Mattiasgården och i Åbybergskyrkan. Deltagarna bjöds på ett späckat och intressant program.

Läget är gynnsamt. Om vi spelar korten väl kommer Vallentuna bli en vinnande kommun. Framför oss har vi ett antal stora och viktiga beslut att fatta, och nya politiska ledningen tycks vara inställd på att spela med öppna kort mot allmänheten. Här kan Demoex möjligen fylla en funktion.

Redigera

Vad har (s) emot direktdemokrati?

“För oss har den fria debatten trätt i den spikade tesens ställe” skrev Olof Palme i boken Politik är att vilja (1968).

Redigera

Valanalys

Demoex gick upp från 1,7 till 2,9 procent i valet, trots att vänsterpartiet kom tillbaka. Vi förstärkte vårt mandat, men vi tog inget nytt. Nu får vi troligen fortsätta i fyra år till med samma arbetsformer.

I valrörelsen har vi haft en höghjuling som demokratimodell. Höghjulingen var en prototyp till den moderna trampcykeln. Det tog 25 år från att den kom tills att cykeln började se ut som idag med två lika stora hjul. Om Demoex fortsätter växa i samma takt dröjer det ungefär lika lång tid, 25 år, innan de representativa och direktdemokratiska hjulen är lika stora.

25 år är en lång tid. Men det som växer för fort växer ofta snett. Vi skulle troligen kunna göra en bättre valrörelse och växa fortare om Demoex var hårdare styrt och hade ett belöningssystem för medlemmarna. Problemet är att det skulle uppstå en hierarki och en oligarki inom organisationen. Då vore Demoex inget nytt. Sådant finns det redan gott om i politiken. Vi tar det lugnt istället.

Redigera

Intressant läsning

Jag vill gärna rekommendera Seppo Salmivuoris essä Den smarta massan (DN 13/9) Där står att en heterogen grupp av individer är kollektivt både klokare och fattar bättre beslut än de intelligentaste och mest kompetenta enskilda medlemmarna i gruppen.

Redigera

Teknisk valsamverkan

Fem mandat krävs för att ta sig till nämnderna av egen kraft, men vi har fått frågan om Demoex är intresserade av teknisk valsamverkan? Små partier som tillsammans får fem mandat kan samverka och dela på nämndplatserna sinsemellan.

Redigera

Vad har vi gjort?

Demoex har varit med i Vallentuna kommunfullmäktige sedan förra valet. Vi har arrangerat 204 omröstningar med över 800 debattinlägg. Genom Demoex har 16 motioner lämnats in och av dem har 4 antagits. Vi har 134 röstberättigade användare, vilket nog är rekord för ett lokalt parti med bara ett mandat.

Redigera

"Du är en pajas!"

Jag lyssnar inte på dig, du är en pajas! Så sa en kvinna på torget när gycklaren Karl Toffel försökte prata med henne under Demoex valkampanj. Ni gör ju narr av folk, fortsatte hon. Jag kände mig tvungen att bemöta kritiken så jag tog av mig lösnäsan.

Redigera

Trendigt att bilda parti

DN:s ledare 6 augusti förfasar sig en smula över trenden att bilda nya partier, med Linda Rosings Unika partiet som senaste exempel. ”Demokratin är så självklar att den nästan glöms bort, den tas inte på allvar, …” skriver tidningen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.