Demoex

Pers blogg

Redigera

Välkommen till Direktdemokraterna

Demokratiexperimentet i Vallentuna är över efter elva år. Vi visade att det gick att vinna mandat med ett direktdemokratiskt internetparti men vi lyckades inte få de styrande partierna att delta i experimentet. Eftersom Demoex är en förkortning för Demokratiexperimentet lämnar vi in en begäran till valmyndigheten om namnändring.

Vi ömsar skinn i vårsolen och byter namn till Direktdemokraterna. Målet är att göra gemensam sak med andra direktdemokrater. Stadgarna från Demoex kvarstår med några justeringar: Dels låter vi lotten avgöra om en kvinna eller man ska stå högst på valsedeln och därefter lottar vi om kandidaternas ordning - varannan damernas, och dels skriver vi in en paragraf om att motionsförslag som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter inte ska tas upp till omröstning.

Målet med Direktdemokraterna är, liksom för Demoex, att öka graden av demokrati. Därigenom vill vi få bort partiska intressen som hindrar kollektiv intelligens från att styra samhällets utveckling.

Redigera

Sajten används inte längre

Vårt kära demokratiforum som Anders Fajerson skapade i Drupal har spelat ut sin roll. Sajten finns kvar endast för dokumentations skull, tyvärr med en fula rosa ruta. När direktdemokraterna i Vallentuna startar upp i augusti igen så gör vi det med ett nytt verktyg: VoteIT. Trevlig sommar!

Redigera

Årsmötet i nya kulturhuset

Demoex fysiska årsmöte tisdag den 16 april kl 19.00 blir i nya kulturhuset, stora sammanträdesrummet.

Redigera

Lästips i jul

I år kommer hela berättelsen om Demoex i julklapp under licensen Creative Commons, erkännande. Det är tillåtet att kopiera, bearbeta, sprida och framföra verket så länge upphovsman erkänns. Syftet är att göra det möjligt att skapa en bättre versionen genom att samarbeta. Översättningar är också välkomna, med undantag för den engelska texten som ännu är skyddad. Trevlig läsning!

Redigera

Rapport från Valnämndens möte 3 december

År 2014 blir ett hektiskt år med val till både kommun - landsting - riksdag och EU-parlamentet. Valorganisationen måste förberedas i god tid. Vi kommer att behöva många funktionärer, helst utan politisk anknytning. Om antalet röstberättigade i Vallentuna är över 24000 personer i mars  2013 så ska fullmäktige utökas till minst 51 platser. Då blir det också en valkrets till i Vallentuna. Mer om val finns att läsa här.

Redigera

Länk till film om Demoex

Ett inslag om Demoex som visats i tysk och fransk TV: http://videos.arte.tv/de/videos/schweden-me...

Redigera

Seminarium om direktdemokrati

Föreningen för Direktdemokrati håller öppet seminarium på Brygghuset lördag 20 oktober mellan 13.30-17.00. Det börjar byggas en infrastruktur för lokal demokrati och Demoex bidrar till att sprida kunskapen om vad som kan göras med teknikens hjälp. Välkommen!

Redigera

Tystnad här hemma


I Vallentuna är det tyst om Demoex. Däremot fortsätter experimentet att väcka intresse runt om i världen, senast genom en film som visas på tyska och franska.

Några av Vallentunas politiker vet saker som de borde berätta. Några av Vallentunas ungdomar vet vem som mördade killen utanför ICA. Det finns en idé om att tystnad i vissa fall kan vara det bästa alternativet, men denna idé hör definitivt inte hemma i ett öppet samhälle.

Redigera

23 april: demokratin fungerar

Det krävs intresserade medborgare med åsikter för att demokratin ska fungera! Nyss hemkommen från ett långt fullmäktigemöte måste jag tacka Lennart och Nisse som denna gång bidrog med argument till demoex och gjorde det möjligt för mig att föra vår talan.

Även om kommunledningen har problem och tjänstemännen blir allt fler män så fungerar demokratin. Idag blev det t.ex. bestämt att det blir en gång- och cykelväg till Angarn. Hurra!

Redigera

Grattis Demoex!

Vi fyller tio år idag. Föreningen bildades den 6 mars 2002. Hurra hurra!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.