Demoex

Dokument

Redigera

Verksamhetsberättelse 2005-2006

Statistik över 2005
Femtio ärenden har under året behandlats av kommunfullmäktige och demoex. Demoex har röstat med den styrande borgerliga koalitionen i 35 ärenden och emot i 13. Två ärenden har blivit oavgjorda, där har representanten lagt ner sin röst.

Redigera

Verksamhetsberättelse 2003

Styrelsen

Per Norbäck (ordförande) Annica Norbäck (kassör) Anders Fajersson Linnea Nilsson Josefin Åhman Einar Spetz Eva Röjås

Årsmötet

På årsmötet 2003-03-06 ändrades stadgarna bl.a så att målet för föreningen var att bli minst 100 medlemmar under årets gång. För att åstadkomma detta bestämdes att vi skulle göra en trycksak att använda i marknadsföringssammanhang. Vi skulle dessutom dra igång en kampanj för att värva nya medlemmar. Någon regelrätt kampanj blev dock aldrig av.

Redigera

Idéskiss

Demokrati Experimentet (DemoEx)

Alla frågor som de folkvalda tar ställning till kan också folket själva ta ställning till. Det saknas ett parti där vanliga medborgare kan komma till tals. Ett parti där folk röstar själva via internet.

Redigera

Stadgar för Demoex, reviderade på årsmötet 2003-03-06

Stadgar för demoex

§ 1. Föreningens namn

Demoex, en förkortning av “Demokratiexperimentet i Vallentuna”

§ 2. Ändamål och verksamhet

Ändamålet är att öka invånarnas personliga inflytande över de politiska besluten.

Redigera

Sommarmöte 2002-07-05

Minnesanteckningar från Sommarmöte med Demoex fre 2002-07-05 kl 19.00-22.30

Närvarande: Elina Kacevska, Linnea Nilsson, Josefin Åhman, Andreas Hedlund, Kalle Rodmar, Per Norbäck, Gieselher Klauk, Anders Fajersson, Annica Norbäck, Johan Svensson

Redigera

Protokoll från årsmötet 2002-03-06

Årsmöte Demoex 2002-03-06 19.00

§1. Olle Blomberg valdes till ordförande för årsmötet

§2. Linnea Nilsson valdes till sekreterare för årsmötet.

§3. Närvarande: Johan Svensson, Jonas Bard, Kalle Rodmar, Andreas Hedlund, Linnea Nilsson, Josefin Åhman, Jenny Reuterkloo, Rafael Björk, Shanti Murali, Magnus Bard, Olle Blomberg, Per Norbäck, Mikael Nordfors, Einar Spetz, Hamdi Abazi.

Redigera

Demoex föreningsstadgar (reviderade 2002-03-06)

Stadgar för demoex

§ 1. Föreningens namn

Demoex, en förkortning av “Demokratiexperimentet i Vallentuna”

§ 2. Ändamål och verksamhet

Ändamålet är att öka invånarnas personliga inflytande över de politiska besluten.

Redigera

Del av ansökan om registrering av partibeteckning 2002-02-27

Till Valenheten

Denna ansökan lämnas in innan föreningen har sitt första officiella möte, som äger rum den 6 mars 2002 i Vallentuna teater. Ansökan kan därför av naturliga skäl inte vara helt i sin ordning. Bilagorna är avskrifter från ett informellt mötesprotokoll den 19 december 2001 (med handskrivet original). Därför saknas underskrifterna. Föreningens stadgarna är preliminära, men de har legat ute på vårt intranet för synpunkter, så några större förändringar kommer det troligen inte bli.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.