Demoex

Demoex hemsida använder Drupal, http://drupal.org.

Demoex hemsida togs fram med målet att göra den enkel att uppdatera och tillgänglig för så många som möjligt. Utvecklingen är gjord av Anders Fajerson.

Tillgänglighet

Målet är att så många som möjligt skall kunna ta del av innehållet på Demoex hemsida. demoex.net är utvecklad för att vara tillgänglig i olika typer av webbläsare.

Cookies

Sidorna på www.demoex.net använder cookies för att föra statistik över användandet av hemsidan. Det är ingen information som kan kopplas till en speciell person utan görs för att få kunskap om hur hemsidan används i allmänhet och kunna göra förbättringar därefter. Vi använder analystjänsten Google Analytics för detta ändamål.

Cookies används också när du loggar in för att säkra din identitet och för att komma ihåg din inloggning.

Du kan stänga av användningen av cookies i din webbläsare. Du kan dock inte logga in i då.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.