Demoex

Debattskola

Om du vill övertyga andra i Demoex debatter så måste du skriva så att de förstår vad du menar. Här kommer lite tips och råd som kan underlätta.

1. Lägg ditt argument på rätt plats

Ett inlägg hamnar på det ställe i demokratiforumet där du befinner dig när du skriver det. Se till att du är rätt placerad.

Du lämnar ett nytt inlägg genom att skriva rubrik, kryssa i om det är för- eller motargument, fylla i textrutan och klicka på “spara” nedanför till vänster. Du kan också kommentera ett annat inlägg genom att klicka på “svara”.

Varje ärende i fullmäktige har en debatt. Där kan du komma med för- eller motargument.

2. Undvik upprepning av argument

Innan du skriver bör du läsa igenom vad andra har skrivit. Om någon redan har skrivit det du tänkte skriva är det bara bra. Då behöver du inte skriva samma sak igen.
Kanske skiljer sig ditt argument från övriga debattörers på en väsentlig punkt? Då får du gärna komplettera med denna synpunkt. Vi eftersträvar en mångfald av inlägg i debatterna. Ju mer nya element och infallsvinklar, desto intressantare blir den.

3. Det viktigaste först

Skriv det viktigaste du vill säga först, sedan det näst viktigaste etc. Om du skriver över 50 ord, dela in texten i stycken så blir den lättare att läsa. Behandla bara en tankegång per stycke och håll dig hela tiden till det övergripande ämnet, så att den röda tråden framgår tydligt.

Det viktigaste kommer först, men slutet är också intressant. Här kan du antingen sammanfatta dina åsikter eller på andra sätt avrunda med tyngd och finess. Det är ofta lämpligt att skriva det viktigaste en gång till i slutet, men formulerar dig då gärna med andra ord.

4. Var tydlig

Ju tydligare du lägger fram dina argument, desto lättare är det för andra att förstå vad du menar. Skriv vad du vill ha sagt och undvik onödiga negationer. Negationer är ord som vänder på betydelsen i en mening - inte, ej, aldrig osv. Exempel på en mening med flera negationer är “Det är aldrig fel att låta bli att inte krångla till det”. Bättre är att skriva: Krångla inte till det.

Ironi, skämt och sarkasmer är också svåra i skriven text. Om du försöker vara fyndig blir du lätt missuppfattad. Uttryck din ståndpunkt seriöst, enkelt och klart istället.

5. Använd enkla ord

Undvik svåra ord, välj istället enklare formuleringar som betyder samma sak. Undvik förkortningar om det går. Var annars noga med att förklara dem första gången de förekommer. Måste du använda fackuttryck, så förklara dem gärna. Förutsätt gärna att läsarna är intelligenta, men inte att de har all sakkunskap.

7. Du bör kunna det du skriver om

Bra argument bygger på fakta. Läs på innan du skriver ett inlägg. Leta upp fakta i kallelsen, på nätet eller i din bokhylla. Gå på bibliotek, läs tidningar, prata med kompisar och se på TV. Debatten blir mer givande om debattörerna är kunniga. Ju mer man vet, desto högre nivå på debatten.

8. Håll inlägget kort

Tänk på läsaren. Försök få fram kärnan utan att skriva en hel uppsats. Om du har många olika saker du vill få fram, skriv flera korta inlägg istället. Ett annat sätt att hålla inläggen korta är att hänvisa till sajter där man kan hitta mer fördjupning i ett visst ämne. Att hänvisa till aktuella forskningsrapporter eller liknande kan vara ett bra sätt att ge debattdeltagarna möjlighet att ta del av mer fakta.

Det är svårare att läsa text på skärm än på papper. Långa inlägg är mer tröglästa än kärnfulla. Vad tycker du är lagom längd på ett debattinlägg när du läser själv? Själv föredrar jag (webadmin) mellan 20-80 ord.

9. Var noga med rubriken

För att inlägget ska läsas är det viktigt att rubriken lockar. Den ska fånga intresse och berätta om ditt inlägg. Rubriken ska inte vara obegriplig eller alltför lång. En bra rubrik är en snygg sammanfattning - den informerar tillräckligt om inlägget för att väcka intresse men avslöjar inte alla nyanser.

10. Kontrollera texten noga

Internet är ett snabbt medium som inbjuder till slarv. Många slänger ut halvfärdiga texter på nätet. Därför är den sista punkten den viktigaste: Kontrollera din färdiga text. Är inlägget begripligt? Är faktauppgifterna korrekta? Har du stavat rätt? Ett debattinlägg med stavfel minskar i trovärdighet.

Om du upptäcker något fel efter att du har skickat ditt inlägg kan du öppna det igen och ändra det. Var perfektionist, nöj dig inte förrän inlägget är riktigt bra!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.