Demoex

Så fungerar det

Så fungera det

Debatter

I debatterna får man argumentera för eller emot olika politiska förslag och debatterna ligger till grund för de demokratiska omröstningarna.

För- och motargumenten presenteras åskådligt för att man ska kunna jämföra och se vilken sida som har de bästa argumenten. Argumenten värderas och kommenteras av medlemmarna.

Man kan bidra med egna argument för att försöka övertyga medlemmarna om “den rätta” åsikten. I debattskolan finns tips om hur man skriver.

En administratör kollar att de som debatterar inte bryter mot debattreglerna.

Omröstningar

Omröstningarna i kommunfullmäktige är den viktigaste tjänsten som Demoex har. Omröstningen har deadline dagen före fullmäktiges sammanträde. Resultatet av omröstningarna omvandlas till mandat enligt statistisk fördelning. Demoex “politiker” representerar denna mandatfördelning i kommunfullmäktige.

Förslag

Förslag till motioner i kommunfullmäktige kan lämnas av alla. I vår debattskola finns tips och råd om hur man formulerar bra inlägg. När förslaget är publicerat kan andra användare kommentera eller nyansera det.

Demoex medlemmar röstar på om de tycker att förslagen ska läggas fram som motioner i kommunfullmäktige. Om minst hälften av deltagarna vill lägga fram förslaget lämnar Demoex in det.

Demoex är ett lokalt parti, men det finns inte någon partilinje. Istället arrangerar Demoex debatter och omröstningar i kommunens sakfrågor på Internet.

Några vanliga frågor från hjälpsidan:

Kan man vara med även om man inte bor i Vallentuna?

Nej.

Vem formulerar frågorna i Demoex?

Frågorna tas från kommunens politiska dokument. Om forumuleringarna är enkla och tydliga skrivs de in ordagrannt, annars har vår webmaster ansvaret för “översättningen”.

Vad händer om majoriteten av Demoex medlemmar är främlingsfientliga?

Samma sak som händer om majoriteten av andra demokratiska partiers medlemmar är främlingsfientliga: Deras värderingar får genomslag. Vi hoppas därför att vi får många medlemmar med olika åsikter. Då tar ytterligheterna ut varandra och vi kommer att få en balanserad politik.

Hur kan ni ge er in i politiken när ni inte har någon egen politik?

Vi har en politik i varje fråga vi röstar om, men den är sällan entydig. Varje medlem har sin egen uppfattning och vi representerar deras uppfattningar statistiskt. Att medlemmarna tycker olika är bara positivt, det leder till nyanserade debatter som höjer den kollektiva intelligensen.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.