Demoex

Organisation

Styrelse

Föreningens styrelse består för närvarande av:

Per Norbäck (ordförande), Lennart Fridén (vice ordf), Annica Norbäck (kassör), Jerry Gabrielsson, Björn Holmström

Styrelsen väljs på årsmötet. Den sköter administration, ekonomi och intern kommunikation. Styrelsen ansvarar för att deltagarna kan logga in på hemsidan och komma åt de olika tjänsterna.

Data

Hemsidan är föreningens centrum. Den utgör basen för verksamheten, information och registrering av nya deltagare. Vill man veta mer om demokratiexperimentet så är hemsidan att rekommendera.

Hemsidan utvecklas för att bemöta medlemmarnas önskemål.

Dataansvariga är för närvarande av Anders Fajerson (design), Einar Spetz (allmänt), Per Norbäck (Kommunfullmäktige), Karin Forsell (Fritidsnämnden) och Fredrik Nilsson (Utbildningsnämnden).

Ekonomi

Föreningens kassör sköter löpande in-och utbetalningar samt bokföring. Demoex kassör är för närvarande Annica Norbäck.

Marknadsföring

Marknadsföringen har tre mål: att värva nya deltagare, att locka väljare och att sprida konceptet digital direktdemokrati.

Målgruppen är Internetanvändare och politiskt intresserade medborgare.

Målet är att föreningens information ska vara aktuell och lätt att ta till sig.

Vi strävar efter ett genomtänkt och konsekvent bild- och skriftspråk.

Marknadsföringskanaler:

  • attribut (tröjor, knappar, banderoller)
  • trycksaker (flygblad, visitkort, valsedlar)
  • TV och radio
  • kulturevenemang (politisk teater, musiktävling)
  • tidningar - riks- och lokaltidningar
  • Internet - Facebook, Newsdesk mm


Dokumentation

Filmning, fotografering, elektronisk arkivering av protokoll mm

Dokumentationsgruppen har tre uppgifter:

  • Dokumentera den politiska historia som skrivs
  • tillhandahålla bildmaterial åt hemsidan
  • skapa ett pressarkiv


Värva nya deltagare

Reklam och marknadsföring i alla ära - bästa sättet att värva nya deltagare är att prata om demoex med folk man känner. Det är lättast att värva deltagare bland likasinnade. Den som inte engagerar sig på annat sätt kan åtminstone värva någon i bekantskapskretsen. På så sätt hoppas vi växa.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.