Demoex

Historik

Demoex är ett initiativ från "gräsrötterna". Det började på Vallentuna gymnasium 3 oktober 2000. Kommunen arrangerade en studiedag på temat "IT och demokrati" och frågan kom på tal varför så få ungdomar är politiskt aktiva?

En del studenter svarade att de inte gillade att man måste välja ett "åsiktspaket". De upplevde att deras uppfattningar som helhet inte gick att placera på en höger-vänsterskala. Andra trodde inte att det gick att påverka genom politiken. "Besluten fattas ändå bara ovanifrån," menade de. Några svarade att de inte har tid att engagera sig. Ytterligare några upplevde politik som tungrott, tröttsamt och oengagerande.

Efter en stunds interaktiv diskussion via datornätverket följde en muntlig diskussion med några folkvalda politiker. Utvärderingen efteråt visade att studenterna uppskattade snabbheten och strukturen i det elektroniska debattsystem som användes, men de kände sig överkörda i den muntliga diskussionen med politikerna som följde.

Några elever diskuterade utifrån denna erfarenhet tänkbara utvecklingar av demokratin med sin filosofilärare. Så föddes tanken på Demokratiexperimentet. Vi bestämde att vi skulle registrera ett parti och ställa upp i kommunalvalet den 15 september 2002. Vi ville försöka ta oss in i fullmäktige utan några andra vallöften än direktdemokrati.

I januari 2002 började vi arbeta med projektet. Snart fick vi kontakt med Mikael Nordfors, en pionjär inom direktdemokrati i landet. Redan på tidigt 90-tal bildade Mikael ett parti, "direktpartiet", med liknande ideologi. Mikael erbjöd oss att utnyttja det dataprogram som han genom företaget Vivarto har byggt för direktdemokrati.

sommaren 2002 delade Demoex ut flygblad till alla hushåll i kommunen med information om att vi ställer upp i valet. Vi ordnade tröjor med Demoex logotype. I augusti lånade vi en husbil och använde som valstuga. En viss uppmärksamhet från tidningar, radio och TV bidrog till att vi fick de röster vi behövde för att vinna ett mandat.

Den 4 november 2002 tog Parisa Molagholi för första gången plats i kommunfullmäktige som representant för Demoex. På första mötet argumenterade hon emot förslaget att höja de förtroendevaldas arvoden så effektivt att hon fick en spontan applåd av publiken. Förslaget återremitterades och Demoex fick en kanonstart i politiken.

Under hösten 2003 fick Demoex ett erbjudande från företaget Membro om att prova och utvärdera deras demokratiforum Ed gratis. Efter att vi hade gjort det röstade medlemmarna för att göra Ed till vårt forum under 2004.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.