Demoex

Om demoex

Stadgar

Ideologi

Organisation

Historik

Kontakta oss

Ingen avgift

Demoex tar ingen avgift av Vallentunabor över 16 år. Medborgeliga rättigheter ska inte kosta pengar. Ange dina kontaktuppgifter när du registrerar dig, annars kan du inte få rösträtt. Vi kontaktar dig för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Välkommen!

Demoex är en medborgarrättssrörelse i Vallentuna som vill ge varje medborgare rätt att representera sig själv i varje enskild politisk sakfråga.

Föreningen demoex bildades för att skapa ett forum för direktdemokrati via Internet. Tanken är att utveckla demokratin genom att “öppna upp” politiken. Man ska kunna vara aktiv i Vallentunas lokalpolitik utan att offra tid i onödan till långa möten.

Visionen är att hela den politiska processen är öppen för allmänheten. Lokalpolitiken blir då som ett smörgåsbord där man kan välja vilka frågor man vill engagera sig i, eller komma med egna förslag.

Demoex har inte höger eller vänster med någon föreskriven politik. Vi består av människor med olika åsikter snarare än ett parti med gemensamt program. Alla kan påverka vår politik genom att registrera sig på hemsidan och delta i debatten. Endast medlemmar kan rösta, och medlemskapet är gratis om man bor i Vallentuna och är över 16 år.

Demoex fick ett mandat i fullmäktige vid valet 15 september 2002 och behöll mandated i valet 2006, 2010. Föreningens “politiker” röstar i fullmäktige som majoriteten av deltagarna röstar via hemsidan.

Historik

En studiedag om “IT och demokrati” på Vallentuna Gymnasium föddes tanken på att starta ett demokratiexperiment. Den 6 mars 2002 bildades föreningen Demoex och vid valet i september samma år kom Demoex in i fullmäktige och 19-åriga Parisa Molagholi blev Sveriges första förtroendevalda direktdemokrat. Läs om Demoex historia


This site is history. Direktdemokraterna is the future.