Demoex

23 april: demokratin fungerar

Det krävs intresserade medborgare med åsikter för att demokratin ska fungera! Nyss hemkommen från ett långt fullmäktigemöte måste jag tacka Lennart och Nisse som denna gång bidrog med argument till demoex och gjorde det möjligt för mig att föra vår talan.

Även om kommunledningen har problem och tjänstemännen blir allt fler män så fungerar demokratin. Idag blev det t.ex. bestämt att det blir en gång- och cykelväg till Angarn. Hurra!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.