Demoex

Dagordning

Dags för möte igen.

Mitt företagande är inne i väldigt intensiv fas just nu så jag behöver verkligen all hjälp jag kan få med synpunkter.

 1. Val av justerare och justeringsdag
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Bokslut för Kunskapscentrum Nordost, KCNO, 2011 (UN 2012.002)
 4. Kvalitetsredovisning 2011 (UN 2012.022)
 5. Månadsuppföljning februari 2012 (UN 2012.042)
 6. IKT-plan2012-2013 (UN 2012.011)
 7. Biblioteksplan 2011-2014 (UN 2011.211)
 8. Remissvar Strukturplan södra Vallentuna och planprogram Kristineberg (UN 2012.046)
 9. Remissvar - Ansökningar om godkännande som huvudmän för fristående gymnasiesärskolor (UN 2012.038)
 10. Remissvar - Ansökningar om godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor - Stockholms stad (UN 2012.037) .
 11. Remissvar - Ansökningar om godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor - Norra Stockholms (UN 2012.036)
 12. Anmälningslista (2012-02-14 - 2012-03-19)

Handlingarna finns här.

http://vallentuna.se/dok/kallelser/2012_/ut…

Ärende 7 Biblioteksplan

Avsnittet om biblioteksverksamheten är mycket bra. Kvalitetsgarantierna är tillfredsställande; speciellt bra är att det virtuella 24:7-biblioteket ska bli tillgängligt.

6.3 Mobil biblioteksverksamhet borde snarast komma igång.

Ärende 8 Remissvar

Om visionen är att utveckla en stadsbygd i attraktivt landskap, varför fylls då ett sådant naturområde med väldigt tät bebyggelse, som dessutom är starkt trafikbullerstörd från Arningevägen? Hur avses det skisserade förslaget bli något “upplevelserikt”?


This site is history. Direktdemokraterna is the future.