Demoex

Ur kallelsen:Styrelsen skall

(1 betyg)

Ur kallelsen:
Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende (…) Det innebär att det alltid kommer finnas ett förslag till beslut i förväg när fullmäktige sammanträder. Detta är viktigt för allmänhetens tillit till beslutsgången, att besluten förbereds på ett bra sätt.

När beslutet ska fattas av fullmäktige ställer ordförande proposition på de förslag till beslut som finns. Ett av dessa kommer alltid vara kommunstyrelsens förslag.

Motionen i sig är också ett förslag till beslut. Det är minst lika viktigt för allmänhetens tillit att man lätt kan se hur politikerna röstar, och det är inte lätt om politikerna röstar tvärtemot vad de tycker i sakfrågorna.

I kallelsen hänvisas till kommunallagen, men den säger bara att frågorna ska beredas så att man kan rösta ja eller nej, lagen säger ingenting om vilket förslag man ska rösta om.

Vi måste ta bort politikens alla dimridåer!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.