Demoex

Motionsförslag: Dokumentera proceduren för beslutsfattandeMotionsförslag:
Att proceduren för kommunfullmäktiges beslutsfattande dokumenteras utförligare i arbetsordningen.

Bakgrund:
Motionen föreslår att proceduren för fullmäktiges beslutsfattande, till exempel när det gäller propositioner och voteringar, skall vara skriftligt dokumenterad i kommunfullmäktiges arbetsordning och lättillgänglig för alla fullmäktiges ledamöter och ersättare. Ett syfte är att främja den demokratiska hanteringen av frågor. Ett annat syfte är att snabbt lära nykomlingar i politiken hur spelet fungerar.

Ska demoex föreslå denna motion?

Ja
100% (7 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 7

För

Redigera
(2 betyg)

Förslaget har tillkommit som en reaktion på ordförandes hantering av ett ärende i november 2011.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.