Demoex

Anslutning av spillvatten till Käppala

Kommunstyrelsen föreslår att hela Vallentuna kommun gör en anslutningsförfrågan till Käppalaförbundet samt godkänner deras förslag på tilläggsavtal.

Ska vi på sikt ansluta hela kommunen till Käppalanätet för spillvatten?

Ja
100% (7 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 7

För

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:Vallentunavatten kommer behöva anlägga en ny spillvattenledning från Karby-/Brottbyområdet då den nuvarande lösningen i området inte räcker till på sikt. En bedömning är att ledningen kommer att kunna tas i drift 2015.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.