Demoex

Avgift för livsmedelskontroll

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer avgift för livsmedelskontroll enligt livsmedelsverkets nya direktiv.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö beslutade den 13 december 2011 föreslå kommunfullmäktige att fastslå föreslagna avgifter för livsmedelskontroll. Livsmedelsverket har under 2011 tagit fram ändrat underlag för de årliga kontrollavgifternas beräkning. Nya avgiften bli 957 kronor/timme.

Vallentuna har i samarbete med SNO-kommunerna (Stockholm NordOst) beslutat att den tidigare använda tillämpningen skall omarbetas. Ett minskat behov av tillsynstid för livsmedelsverksamheterna kan komma att uppstå och timtaxan kommer därför att revideras.

Skall kommunfullmäktige fastställa avgift för livsmedelskontroll enligt förslaget?

Ja
100% (8 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 8

För

Redigera
(1 betyg)

Standardiserad livsmedelskontroll är viktig om vi vill kunna lita på att maten vi köper håller måttet.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.