Demoex

Höj anläggningsavgiften för vatten och avloppVallentunavatten AB föreslår att kommunen höjer anläggningsavgiften i VA-taxan med 10 procent från 1 januari 2012.

Ska vi höja anläggningsavgiften i VA-taxan enligt förslaget?

Ja
75% (6 röster)
Nej
25% (2 röster)
Antal röstande: 8

För

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:
Vallentunavatten AB bedömer att en höjning om 10 procent är nödvändig för att närma sig kostnadstäckning för nyanslutna verksamhetsområden och fastigheter.

Roslagsvattens omvärldsanalys visar att en höjning med ca 25 procent skulle krävas för total kostnadstäckning enligt företagets finansieringspolicy.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Vallentunavattens avgiftshöjningar tar in pengar i kommunal verksamhet utan att redovisa höjd kommunalskatt. Hmm…


This site is history. Direktdemokraterna is the future.