Demoex

Rösta om motionsförslagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Demoex har föreslagit i en motion att kommunfullmäktige ska rösta ja eller nej till motionens förslag istället för att rösta ja eller nej till kommunstyrelsens förslag.

Motioner besvaras också ibland med ett beslut att “fullmäktige anser att motionen är besvarad”. Det innebär att sakfrågan i motionen inte återvänder till fullmäktige.

Kommunallagens 28 § hindrar inte att kommunstyrelsens förslag till beslut ger fullmäktige möjlighet att rösta om motioners innehåll.

Ska vi rösta FÖR vår motion?

Ja
100% (8 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 8

För

Redigera
(1 betyg)

En viktig principfråga för demokratin. De folkvalda sitter i fullmäktige, om de folkvalda röstar om kommunstyrelsens förslag så uppstår en hierarki där kommunstyrelsen uppfattas som överordnad fullmäktige.

Det skapas en känsla av att beslutet redan är fattat när ordföranden ställer frågan om fullmäktige kan “besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag”

Demokrati bygger på principen att alla röster är värda lika mycket. I representativ demokrati betyder det att våra folkvaldas röster är värda lika mycket. Därför bör alla folkvalda fatta beslut i kommunens sakfrågor, inte bara de som sitter i kommunstyrelsen.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:
Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende (…) Det innebär att det alltid kommer finnas ett förslag till beslut i förväg när fullmäktige sammanträder. Detta är viktigt för allmänhetens tillit till beslutsgången, att besluten förbereds på ett bra sätt.

När beslutet ska fattas av fullmäktige ställer ordförande proposition på de förslag till beslut som finns. Ett av dessa kommer alltid vara kommunstyrelsens förslag.

Motionen i sig är också ett förslag till beslut. Det är minst lika viktigt för allmänhetens tillit att man lätt kan se hur politikerna röstar, och det är inte lätt om politikerna röstar tvärtemot vad de tycker i sakfrågorna.

I kallelsen hänvisas till kommunallagen, men den säger bara att frågorna ska beredas så att man kan rösta ja eller nej, lagen säger ingenting om vilket förslag man ska rösta om.

Vi måste ta bort politikens alla dimridåer!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.