Demoex

Insamling av matavfall


Ärende
I en motion från miljöpartiet föreslås en modell för kommunen att samla in matavfall från hushållen i Vallentuna (som komplettering till motionen från (s)).

  • Miljöpartiet skriver att i andra kommuner har den bästa vägen att gå varit att börja med frivillig anslutning till ett matavfallssystem mot en lägre rehållningsavgift. De föreslår därför att kommunen inför ett frivilligt system för insamling från och med april 2014 och i samband med detta justerar avfallstaxorna på lämpligt sätt.

Ska vi stödja miljöpartiets modell för insamling av matavfall?

Ja
78% (7 röster)
Nej
22% (2 röster)
Antal röstande: 9

För

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:
I planen för “avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020”, som kommunfullmäktige antog 2008 finns mål som kräver att vi börjar samla in matavfall från hushåll.

Redigera
(2 betyg)

Bra förslag. Morötter fungerar nästan alltid bättre än piskor när man ska få folk att ändra vanor.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.