Demoex

Insamling av hushållsavfall i VallentunaEn motion från (s) föreslår att kommunen planerar för att börja samla in matavfall från hushåll i Vallentuna kommun.

Ska vi stödja motionen från (s)?

Ja
100% (9 röster)
Nej
0% (0 röster)
Antal röstande: 9

För

Redigera
(1 betyg)

En ja-röst är ett litet steg för en omställning till ett miljövänligare samhälle.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.