Demoex

Bekosta utredning av spårvägsprojektet "Roslagspilen"

Det finns ett förslag från Stockholm Nordost att kommunen är med och förskotterar medel för utredningar om regional spårtrafik, den s.k. “Roslagspilen”.

Ska vi vara med och bekosta utredningen av "Roslagspilen" enligt förslag från Stockholm Nordost?

Ja
79% (11 röster)
Nej
21% (3 röster)
Antal röstande: 14

För

Redigera
Ditt betyg: 3 (1 betyg)

Utredningen känns angelägen. En normalspårig järnväg är väl det på sikt bästa alternativet.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Roslagspilen gynnar Täby i första hand. Att locka konsumenter till Täby c och Arninge borde inte vi behöva betala för.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.