Demoex

Ge Tunafastigheter i uppdrag att förvalta kommunens bad och ishallar

Det finns ett förslag om att flytta förvaltningen för kommunens bad och ishallar från fritidsförvaltningen till Tufa (Tunafastigheter, kommunens fastighetsskötare).

Förslaget går ut på:
Att fastighetsdrift, underhåll och ekonomisk förvaltning av ishallarna A och B samt Kvarnbadet övergår till Tufa fr.o.m. 1 januari 2012.

Att Fritidsnämnden hyr ishallarna A och B samt Kvarnbadet av Tunafastigheter.

Att förändringen ska vara kostnadsneutral, dvs. Tunafastigheters debiterade hyreskostnad till fritidsnämnden motsvarar nämndens nuvarande kostnader för fastigheterna.

Att förändringar med anledning av ovanstående beslut förs i fritidsnämndens och i kommunstyrelsens reglementen.

Ska vi låta Tufa ta över förvaltningen av kommunens bad och ishallar?

Ja
85% (11 röster)
Nej
15% (2 röster)
Antal röstande: 13

För

Redigera
(2 betyg)

TUFA är bättre på service och underhåll av fastigheter. Både ishallarna och kvarnbadet är illa skötta och underhållna av fritidsförvaltningen. Kvarnbadets omklädningsrum hade t.ex. inte behövt rivas om renoveringen hade startats direkt när mögelskadorna upptäcktes.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Människor brukar vara mer måna om lokaler som de har ekonomiskt ansvar för själva.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.