Demoex

Detaljplan för Fornminnesvägens trygghetsboende

Det finns en detaljplan för Fornminnesvägens trygghetsboende.

Ska vi anta detaljplanen för Fornminnesvägens trygghetsboende?

Ja
54% (7 röster)
Nej
46% (6 röster)
Antal röstande: 13

För

Redigera
Ditt betyg: 4 (2 betyg)
  • Kommunen, tätorten, behöver den nya formen av boende.
  • Efter lång handläggningstid med grundligt genomfört arbete för detaljplan anser jag att vi ska rösta för.

Emot

Redigera
Ditt betyg: 3 (2 betyg)

Risken att det byggs ett Radon-hus tycks uppenbar. Byggnaden verkar behöva trängas in där inte fornminnen finns. Denna lilla yta är väldigt illa vald för ett trygghetsboende, där det kommer att ligga omgivet av trafik, som blir ett hinder för rollatorberoendes passage till centrum. Grannarnas synpunkter på minskad parkeringsyta borde också beaktas bättre.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.