Demoex

Detaljplan för Vallentuna centrum

Det finns en detaljplan för Vallentuna centrum.

Ska vi anta detaljplanen för Vallentuna centrum?

Ja
53% (8 röster)
Nej
47% (7 röster)
Antal röstande: 15

För

Redigera
(1 betyg)

Viktigt är att ny bebyggelse utförs klimatsmart. se Margareta Lundbergs och Lars-Bertil Ohlssons yrkanden i förslaget till beslut om detaljplanen.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Det verkar inte framgå någonstans att annan lösning för Banvägens anslutning till Skördevägen ska göras på ett rimligt sätt och alltså inte med det tidigare föreslagna “shared space”; alltså blandning av gående med biltrafik på c:a 800 fordon per dygn. Förordar återremiss även med hänsyn till MP:s synpunkter.

Redigera
(1 betyg)

För oss som bor i Vallentuna är det viktigt att Roslagsbanan är en järnväg som ger snabba transporter till Täby C, Mörby och Östra station etc. Den som har erfarenhet att åka med tvärbanan vet att spårvagn innebär långa restider. Roslagsbanan och gångtrafik bör inte heller blandas över huvud taget. Kommunen bör ta till sig SL:s synpunkter.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.