Demoex

Detaljplan för Kragstadungen

Det finns en detaljplan för området Kragstadungen.

Ska vi anta detaljplanen för Kragstadungen?

Nej
57% (8 röster)
Ja
43% (6 röster)
Antal röstande: 14

För

Redigera
(2 betyg)

Ur kallelsen:
För att tillgodose behovet av skolplatser i södra Vallentuna under kommande år behövs fler skollokaler. Genom att bygga nya förskolor i södra Vallentuna kan lokaler som nyttjas för förskoleverksamhet i Bällstabergskolan och Lovisedalsskolan frigöras för skolverksamhet.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Minst 58 närboende har starka invändningar mot att dungen bebyggs. Kommunens bristande planering beträffande dagis och förskolor blir pinsamt tydlig här. Genomförandets tidshorisont på 15 år gör det hela ännu mer underligt. Även att vårdboende är omnämnt som alternativ ger intrycket att syftet att det ska byggas liknar ett självändamål.

Brev till demoex:

“På måndag 19 december ska fullmäktige ta ställning till och ev. antagande av detaljplan för Kragstadungen.

Denna lilla skogsdunge blev vi lovade skulle bevaras när man byggde i skogen söder om Kragstalund. Den är viktig för oss boende här och det sista lilla grönområde som finns här i södra Vallentuna. Vi är ca 60 st fastighetsägare och närboende som var för sig skrivit under protester mot byggnation i Kragstadungen.

Det finns flera alternativa lösningar till var en förskola skulle kunna byggas och att bygga i denna lilla dunge är direkt olämpligt. Jag vädjar nu till Dig att inte anta denna detaljplan på måndag!!!”


This site is history. Direktdemokraterna is the future.