Demoex

Hemtjänstpeng 2012

Det finns ett förslag för uppräkning av hemtjänstpeng i kommunen:

Uppräkning: 1,1% 1,3%
Hemtjänstpeng 2010 2011 2012
Service, extern 291 kr 294 kr 298 kr
Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr
Omvårdnad, extern 322 kr 326 kr 330 kr
Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr

Ska vi anta förslaget till hemtjänstpeng för 2012?

Ja
60% (9 röster)
Nej
40% (6 röster)
Antal röstande: 15

Emot

Redigera
(1 betyg)

Socialdemokraternas motiv för högre belopp verkar väl befogat.

Motiven var att ge ökad personaltillgång, alla ska erbjudas arbeta heltid och öka kvaliteten genom mer tid till den enskilda brukaren.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.