Demoex

Skolpeng 2012

Det finns ett förslag för skolpeng från 1 januari 2012:

Förskola 1-2 109 600
Förskola 3-5 88 900
Familjedaghem 1-2 97 400
Familjedaghem 3-5 84 700
Förskoleklass 58 500
Grundskola 1-5 55 500
Grundskola 6-9 70 900

Ska vi anta förslaget till skolpeng för 2012?

Nej
64% (9 röster)
Ja
36% (5 röster)
Antal röstande: 14

För

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:
Kommunstyrelsens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2012 följer kommunplanen för 2012-2014

Emot

Redigera
(2 betyg)

Ur kallelsen:
Skolpengen till förskola, förskoleklass och grundskola höjs med 250 kr per elev för att möta de ökade kraven i den nya skollagen.
Gott så.
Men samtidigt sänks skolpengen från 1,3 till 0,65 procent för just dessa grupper. Genom detta trixande med siffror kan kommunen leva upp till de statliga kraven utan att utbildningen blir ett öre dyrare.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.