Demoex

Bättre uppföljning av måluppfyllelsen

Vänsterpartiet har föreslagit att kommunens måluppfyllelse ska följas upp bättre. De föreslår att revisorernas utlåtande om uppföljning av verksamhetsmålen beaktats i arbetet med nästa kommunplan.

Ska vi kräva bättre uppföljning av kommunens politiska mål?

Ja
87% (13 röster)
Nej
13% (2 röster)
Antal röstande: 15

För

Redigera
(1 betyg)
  • Det borde ju vara en självklarhet, men motionens innehåll är viktig för varje fråga i kommunen och bör därför tillstyrkas.

  • Skrivningen att det ska gälla den kommande kommunplanen bör om möjligt vidgas att även avse övriga områden i kommunens arbete.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad istället för att ta ställning för eller emot.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.