Demoex

Investera i 3D skrivare på gymnasiet

Demoex har föreslagit att vi ska investera i en 3D skrivare till gymnasiets nya teknikprogram med inriktning på design och produktutveckling.

Ska kommunen investera i en 3D skrivare till gymnasiet?

Ja
92% (12 röster)
Nej
8% (1 röst)
Antal röstande: 13

För

Redigera
(1 betyg)
  • Dags för beslut efter drygt ett års handläggningstid från det att motionens ställdes.
  • I framtiden bör ett förslag och beslut om ett nytt program på gymmnasiet ledsagas av en budget för att möjliggöra att ett nytt program etableras.
Redigera
(1 betyg)

Kommunen kommer förr eller senare att införskaffa en 3D skrivare ändå, utvecklingen går åt det hållet. Då kan den lika gärna vara placerad på gymnasiet så att teknik/design-eleverna får lära sig att hantera den.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:
Om kommunstyrelsen direktfinansierar en satsning inom en specifik verksamhet skulle det innebära att kommunstyrelsen återtar de befogenheter och det ansvar som är utlagt i budgettilldelningen. Det i sin tur innebär att kommunen riskerar att förlora den kvalitet och relevans som vi efterstävar med stöd av ekonomistyrningen. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att avslå motionen med hänvisning till gymnasiets egen budget.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.