Demoex

Anställ en äldreombudsman

Demoex har föreslagit att kommunen anställer en äldreombudsman på deltid i Vallentuna.

Ska vi anställa en äldreombudsman på deltid i kommunen?

Ja
94% (16 röster)
Nej
6% (1 röst)
Antal röstande: 17

För

Redigera
Ditt betyg: 5 (1 betyg)

Äldreombudsmannens roll är även att vara en slags “internrevisor” och ska kunna uppmärksamma brister och föreslå förbättringar till Vallentunas förvaltningar och nämnder. Arbetet ska vara fristående och ha en opartisk position i kommunen. Äldreombudsmannen (ÄO) ska självklart ha tystnadsplikt och tala om vilken myndighet som har ansvaret över en persons fråga. Huvuduppgiften är dock att på sikt öka livskvaliteten för de äldre som grupp i samhället. En ÄO kan även besöka äldre, som har svårt att telefonera eller skriva om sina bekymmer.

Emot

Redigera
(1 betyg)

Ur kallelsen:
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de frågor som förslagsställaren anser att en äldreombudsman skall hantera, redan idag hanteras inom befintlig organisation, varför det inte är nödvändigt att utöka verksamheten med en äldreombudsman.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.