Demoex

Ny leverantör i Kommunen till hemtjänsten

Socialnämnden Vallentuna väntas ta ett beslut om godkännande av en leverantör av hemtjänst vid nämndmötet den 13:e december.

Det handlar om det nystartade företaget Andisa Care AB som enligt kommunens tjänstemän ”uppfyller alla krav i förfrågningsunderlaget och bör därför godkännas som leverantör av hemtjänstinsatser”. Vad är det för företag då? Jo, företaget grundades i april i år. En av de två i styrelsen var med och drev företaget Diro Omsorg AB, som misskötte sitt uppdrag i Nacka så grovt att kommunen hävde avtalet med företaget i mars, en månad innan Andisa Care grundades.

Läs motivationen till Nacka kommuns hävande av avtal http://infobank.nacka.se/handlingar/social_… här. Vallentuna kommuns tjänstemän hävdar att de gjort de kontroller som anses nödvändiga avseende den nya leverantören av tjänster inom hemtjänster.

Jag har gjort efterforskning och kontaktat bekant från Nacka kommun

Eva skrev 2011-12-08 14:49: Av din förfrågan förstår jag att du har anledning att tro att det står samma personer bakom Andisa Care AB som företaget bakom Diro Omsorg AB som var verksamma hos oss fram till mars i år (2011). Det måste ju gå att kolla via Skattemyndigheterna med hjälp av personuppgifterna om det är samma personer som nu vill driva det nya företaget. Skattemyndigheten bör även ha en hel del andra intressanta uppgifter om Diro Care AB. Det var nämligen på grund av obetalda skatter och arbetsgivare avgifter som vi i Nacka hävde avtalet med dem. De var verksamma bara en kort tid hos oss - ungefär ett år innan det hela uppdagades och då visade det sig att de hade skatteskulder i bagaget redan när de kom till oss. Så om det är samma personer bakom det nya företaget finns det all anledning för er att vara vaksamma och noga kolla läget med skattemyndigheterna. Understrykas bör att det var på grund av skatteproblemen vi hävde avtalet. Det fanns inga klagomål från kunderna.

Det skulle kunna vara ett affärsupplägg enligt principen “planerade konkurser”. Det blir kanske samma historia hos oss. Jag är inte motståndare till principen att ge någon/några en andra chans, men kommunen bör vara mycket försiktig. Efter Carema-historierna är nog medias falkögon öppna för sådant här.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.