Demoex

Inför mötet

Då var det dags för möte i utbildningsnämnden igen. Dagordningen som skickats ut är som följer.

1) Val av justerare
2) Dagordning
3) Biblioteksplan (UN 2011.211)
4) Gemensam ungdoms- och elevdatabas i Stockholms län (UN 2011.205)
5) Utbildningsnämndens månadsuppföljning oktober 2011 (UN 2011.206)
6) Läsårsdata (UN 2011.207)
7) Budget för utbildningsnämnden 2012 (UN 2011.208)
8) Verksamhetsplan 2012-21014 (UN 2011.195)
9) Utbildningsnämndens beslutsattestanter fr.o.m. januari 2012 (UN 2011.209)
10) Val av nya ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott
11) Informationsärende: redovisning av analys av betyg och resultat på nationella prov i matematik, svenska och engelska på Vallentuna gymnasium
12) Informationsärende: Hur Vallentuna gymnasiums elever arbetar med att höja elevernas resultat i matematik
13) Informationsärende: Vallentuna gymnasiums elevers möjligheter att delta i kursen Ung företagsamhet 14) Anmälningslista (2011-10-12 - 2011-11-28)

Handlingarna finns bifogade detta inlägg då jag inte kunde hitta de på kommunens hemsida.

Kallelsen kom i tisdags, dagen för knivdådet utanför huvudentrén. Jag kan därför tänka mig att någon form av diskussion kring denna händelse ändå kommer att äga rum.

BilagaStorlek
Kallelse och Handlingar UN 2011-12-08.pdf1.95 MB

Den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen låter som en våt dröm om man sysslar med riktad marknadsföring. Eftersom informationen av sekretesskäl inte kan vara öppen finns det en stor risk för att administratörerna utsätts för försök till mutor och korruption.

Konsekvensen om information läcker från databasen borde anges i avtalet. Något sådant kan jag inte se.

Mina minnesanteckningar från mötet.

-Under redovisning av betygsresultat framkommer det att på det nationella Ma A provet så har 41 av 107 elever på det studieförberedande programmen varit frånvarande. Vad detta beror på vet man inte.

-Information från rektor angående hur gymnasiet ska förbättra resultaten i matematik *Jobbar på specialpedagogiskt centrum. *Inbjuder 3 dagar innan skolstart till matteförberedande kurs. *Intensivsatsningar, intenensiva perioder fungerar bättre. Att köra hårt i början på läsåret är väl investerad tid. *Pedagogiska konferenser för lärare. *Reparationsmetod, redovisa muntligt för lärare om man misslyckats på skriftligt prov *En matematikhandlingsplan är framtagen för grund- och gymnasieskolan gemensamt. *Matematiken för årskurs är nu svårare jämfört med tidigare, hårdare att nå den nya godkänt gränsen E. *Nytt för i år: Intensivmatte Satsningar på årskurs 1.

Information från rektor angående kursen Ung företagsamhet Möjligheter för eleverna att gå ung företagsamhet kurs. UF vill själva att man lägger kursen i en så sen årskurs. Men man måste titta på om det krockar med praktik, t.ex. byggprogrammet har denna problematik.

Förvaltningen ska till nästa möte redovisa hur många som går ung företagsamhets kursen nu. Till mötet i maj/juni så ska gymnasiet redovisa hur de aktivt arbetar för att eleverna ska ha möjlighet att gå kursen.

Utöver detta så tog jag själv upp vad jag hört från företagare här i Vallentuna om att de vill hjälpa gymnasiet på alla sätt och vis men att de känner att de möten som hålls med gymnasiet har dålig framförhållning och att de därför inte kan vara med. Ett sådant möte hölls i onsdags kväll och deltagarna där tyckte att det var bra, men det var få deltagare. Gymnasiet har tagit till sig detta och nästa träff med företagarna är bokat till (9?) februari. Det verkar alltså som att problemet med företagsträffar med kort varsel redan är på väg att lösas.


This site is history. Direktdemokraterna is the future.