Demoex

Barn- och ungdomsnämndens

(1 betyg)

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Raimo Vuojärvi vill sänka kommunens ambition för grundskolorna och Gunnel Orselius-Dahl vill ta bort målet att ha ett välfungerande kommunalt gymnasium. Ett skäl att rösta emot.

Läser jag rätt att det står: Att Raimo vill INTE ha kvar en fungerande gymnasium?!


This site is history. Direktdemokraterna is the future.