Demoex

13. Satsa mer på våra användare

Ska vi koncentrera oss mer på att stimulera demokratiforumets användare?

Det är deltagarna som gör demoex demokratiskt. Allas deltagande är värdefullt. Motionen föreslår att vi är mer måna om våra användare, att vi ägnar mer tid och pengar åt “personalvård”.

Nej
75% (3 röster)
Ja
25% (1 röst)
Antal röstande: 4

This site is history. Direktdemokraterna is the future.